Det med Gud

Det med Gud

Et tværorganisatorisk metodeudviklingsarbejde i 2016-2017 med fokus på intentionelt lederskab og kristendomsformidling blandt ledere i de kirkelige børne- og ungdomsorganisationer (KFUM og KFUK, KFUM-spejderne, De Grønne Pigespejdere og FDF).

Der kræves meget af ledere i de kirkelige børne- og ungdomsorganisationer! Det er ikke nok at kunne lave snobrød eller skaffe mange medlemmer.

Der efterspørges intentionelt lederskab, som kan være med til at danne ramme om meningsfulde aktiviteter, samvær og værdi- og kristendomsformidling.

For at komme hertil kræver det et engageret og mobiliseret lederkorps, som ved, hvad man vil med mødet med børn og unge og som mestrer at sætte ord og handling på det med Gud. Med støtte fra Y´s Men Region Danmark arbejder CUR, Center for Ungdomsstudier, med et tværorganisatorisk metodeudviklingsarbejde i 2016-2017 med fokus på intentionelt lederskab og kristendomsformidling blandt ledere i de kirkelige børne- og ungdomsorganisationer (KFUM og KFUK, KFUM-spejderne, De Grønne Pigespejdere og FDF).

URL: http://cur.nu/udgivelse/det-med-gud/