Børns og unges motionsvaner og skole og foreningssamarbejde i otte kommuner

Børns og unges motionsvaner og skole og foreningssamarbejde i otte kommuner

En undersøgelse blandt 4000 oktober 2015 og 3000 elever i maj 2016

URL: https://cur.nu/udgivelse/boern-og-unges-motionsvaner-og-skole-og-foreningssamarbejde-i-otte-kommuner/