Det gælder om at få en fælles historie

Det gælder om at få en fælles historie

Inspirationskatalog med perspektiver på det gode samarbejde mellem skoler og fritids- og ungdomsklubber, (2015)

URL: https://cur.nu/udgivelse/det-gaelder-om-at-faa-en-faelles-historie/