Ung på Vesterbro. Fritidsliv for unge i 6.-9. klasse på Vesterbro

Ung på Vesterbro. Fritidsliv for unge i 6.-9. klasse på Vesterbro

Hvordan skal fremtidens fritidstilbud til unge på Vesterbro se ud, og hvor skal teenagefællesskaber udfolde sig i fremtidens København?

CUR har i efteråret 2019 gennemført en undersøgelse for Vesterbro Lokaludvalg blandt elever på 6.-9. klassetrin, der bor og går i skole på Vesterbro. Det er der kommet to udgivelser ud af: 1) en rapport, der beskriver, hvordan de unges fritidsliv ser ud og 2) et inspirationskatalog med bud på, hvordan fremtidens fritidstilbud på Vesterbro kan se ud.

Rapport: Ung på Vesterbro
Rapporten, der bygger på spørgeskemabesvarelser fra knap 700 unge suppleret med data fra interview med i alt 16 unge, viser bl.a. at:

Inspirationskatalog: Unges bud på fremtidens fritidstilbud

Inspirationskataloget er et resultat af en workshop for 9. årgang på Børne U.N.I., en friskole på Vesterbro. Her fik eleverne i grupper til opgave at udvikle et sted, som de synes ville være en god ramme om teenagefællesskaber. I inspirationskataloget samler vi op på de unges ideer og zoomer ind på det, de har til fælles. Forhåbentlig kan de unges input være til inspiration for både eksisterende og fremtidige fritidstilbud!

 

 

URL: https://cur.nu/udgivelse/ung-paa-vesterbro-fritidsliv-for-unge-i-6-9-klasse-paa-vesterbro/