Flere børn og unge på banen

Vi løser én udfordring med en anden – og får flere børn og unge på banen!

16,8 pct. af eleverne i 3. klasse er ikke en del af det organiserede fritidsliv. De oplever dermed ikke de frirum og sociale fællesskaber, som foreningslivet byder på. Samtidig bliver 32 pct. af eleverne i 8. klasse vurderet ikke-uddannelsesparate. Det er de to udfordringer, som projektet med støtte fra Nordea-fonden vil gøre noget ved.

Projektperioden løber fra 2019-2025.

Ambitionen med ‘Flere børn og unge på banen’ er således, at:

  1. flere unge (udskolingslever) udvikler personlige og sociale kompetencer, som de vurderes på i uddannelsesparathedsvurderingen.
  2. flere børn kommer ud i foreningslivet gennem en systematisk introduktion til foreningsaktiviteter fra udskolingseleverne.

UngTræner+ – Hjælpetræneruddannelse og udviklingsforløb som valgfag til udskolingselever
‘Flere børn og unge på banen’ bygges op omkring et valgfag, der kombinerer en hjælpetræneruddannelse med et pædagogisk vejlednings-/udviklingsforløb, der tager eleverne med på en personlig og social “rejse” gennem funktionen som ungtræner for yngre børn.

“Fra lignende projekter ved vi, at idrætten har potentialer til at løfte elever på uddannelsesområdet, hvis man arbejder systematisk med at få unge til at se, at den udholdenhed, de mønstrer, når de f.eks. løber 5 km, den kan de også bruge, når de skal skrive en danskstil eller læse op til eksamen”, siger Søren Østergaard, centerchef v. CUR.

Som en central del af valgfaget skal eleverne i prøve sin rolle som ungtræner af i praksis. Dette vil eksempelvis foregå som praktik i en lokal idrætsforening og som ungtræner i skolens frikvarter, hvor valgfagseleverne laver foreningsaktiviteter for indskolingseleverne.

Video af valgfaget

Øverst på denne side gives et indblik i den udviklingsrejse, som ungtrænerne kommer på i samspillet med de yngre elever på skolen, når de deltager i forløbet med valgfaget UngTræner+.

Praktisk om projektet
Nordea-fonden har støttet Flere børn og unge på banen, som dækker udvikling og udrulning af projektet i flere af landets kommuner over fem år. Målsætningen er, at 1400 elever i udskolingen gennemfører valgfaget, og at de i den forbindelse introducerer 9000 børn i indskolingen til foreningsaktiviteter.

Ved udgangen af 2021 har følgende kommuner taget projektet til sig: Kolding, Køge, Aarhus, Slagelse og Thisted. Det forventes, at to nye kommuner kommer med i projektet i skoleåret 22/23.

Projektforankring

I projektets styregruppe sidder KL, Skolelederforeningen, DGI, Dansk Skoleidræt, BUPL og CUR, som er projektansvarlig. Samarbejdet med disse aktører skal sikre, at projektet forbliver relevant for projektets målgrupper, og skal samtidig bidrage til at sikre forankring ude i kommunerne.

Inspiration
Inspiration til projektet kommer bl.a. fra Fritidscenter Ydre Valby og deres ’løbehold 2500’. Her har man haft succes med at udvikle potentialer blandt unge relateret til uddannelsesparathed og motivation gennem løbetræning og systematiske samtaler om, hvordan udholdenhed og selvdisciplin på løbestierne kan kobles til skolegang og uddannelsesplaner. Efter et år med løbetræning er flere af de unge blevet erklæret uddannelsesparate. Se hvad et par af drengene på løbeholdet siger om betydningen af løbetræningen i dette klip fra TV2 Lorry.

Få mere at vide
Hvis du vil høre mere om projektet, er du velkommen til at kontakte os!

URL: https://cur.nu/ydelse/flere-boern-og-unge-paa-banen/