Efterskolemåling - dit evalueringsværktøj

Efterskolemåling - dit evalueringsværktøj

CENTER FOR UNGDOMSSTUDIER TILBYDER EFTERSKOLEMÅLING. Et evalueringsværktøj til måling af trivsel blandt eleverne, og deres oplevelse af undervisningen i efterskolelivet

En efterskolemåling er en evaluering, der hjælper med at få indblik i elevernes oplevelse af trivsel, fællesskab, relationer, samt personlig og faglig udvikling.

En efterskolemåling er en spørgeskemaundersøgelse målrettet jeres elever. Der spørges ind til centrale temaer og aspekter af efterskolelivet, og til elevernes oplevelse af faglige, personlige og sociale indsatser.

Rapporten kan bruges til udarbejdelse af den lovpligtige, årlige evaluering af efterskolens samlede undervisning og kan indgå i bestyrelsens selvevaluering.

Med evalueringen får I indblik i elevernes baggrund og begrundelse for at vælge efterskolen, og i elevernes oplevelse af efterskolelivet:

I kan tilkøbe ekstra spørgsmål, som laves i samarbejde med CUR, omkring særlige pædagogiske og værdimæssige indsatsområder (fx fysiske faciliteter, projektklasser, frafald, forældresamarbejde).

Priser:

Målingerne indgår i udviklingsprojektet: Når vi er ambitiøse på det analoge fællesskabs vegne, hvor der arbejdes med at udvikle funktionelle og praksisnære trivselsredskaber til brug i foreninger, fritidsklubber, efterskoler, musikskoler m.v.

URL: https://cur.nu/ydelse/efterskolemaaling/