Samarbejdspartnere

CUR samarbejder med og er ressource for mange forskellige aktører

CUR har erfaringer med frafaldsundersøgelser og rekruttering, udvikling af aktiviteter, og hjælp til at stille de reflekterende spørgsmål, ligesom CUR i sine nationale 5-års-undersøgelser af den danske ungdomskultur spørger til de unges værdier og tanker om de store spørgsmål i livet.

CUR samarbejder med og er ressource for mange forskellige aktører

  • For kommuner kan vi være en ressource med vores udbud af oplæg og foredrag om unge og ungdomskultur til kommunens ansatte. Eller med relevante input til undervisere, der er i daglig kontakt med de unge.
  • For idrætten – både foreninger, forbund og organisationer – laver CUR en bred vifte projekter – udviklingsprojekter, evalueringsprojekter, frafaldsundersøgelser, fastholdelsesprojekter.
  • For foreninger med en værdibaseret baggrund – spejdergrupper, kirkelige ungdomsforeninger, efterskoler, konfirmandhold og deres forældre m.fl. – kan CUR være en ressource for at udvikle de voksnes møde med de unge og arbejde med værdierne i det daglige