Samarbejdspartnere

CUR samarbejder med og er ressource for mange forskellige aktører

  • For kommuner kan vi være en ressource med vores udbud af oplæg og foredrag om unge og ungdomskultur til kommunens ansatte, eller med relevante input til undervisere, der er i daglig kontakt med de unge.
  • For idrætten – både foreninger, forbund og organisationer – laver CUR en bred vifte projekter – udviklingsprojekter, evalueringsprojekter, frafaldsundersøgelser og fastholdelsesprojekter.
  • For foreninger med en værdibaseret baggrund – spejdergrupper, kirkelige ungdomsforeninger, efterskoler, konfirmandhold og deres forældre m.fl. – kan CUR være en ressource for at udvikle de voksnes møde med de unge og arbejde med værdierne i det daglige.