Skole og foreningsliv i bevægelse mod og med hinanden - artikler

Skole og foreningsliv i bevægelse mod og med hinanden - artikler

Den åbne skole giver nye muligheder for foreningernes samarbejde med skolerne. Mange steder har man allerede gjort sig en masse erfaringer med at afprøve forskellige modeller. Nogle af disse erfaringer har vi indfanget i en række beskrivelser af, hvordan den åbne skole er blevet udfoldet i en række lokale sammenhænge

Nogle af projekterne er etableret som en udløber af projektet Skole og foreningsliv i bevægelse. Andre projekter er udviklet af lokale ildsjæle, der har set mulighederne i at etablere et samarbejde med skolen. Uanset hvordan projekterne er blevet til, håber vi, at beskrivelserne af de lokale projekter kan inspirere skoler og foreninger til et samarbejde omkring at skabe mere bevægelse og aktiv undervisning  i skolen.

For at gøre det så enkelt som muligt læseren er beskrivelserne inddelt i følgende kategorier:

Hver enkelt beretning indledes med en kort introduktion, der skitserer indholdet, såleles at man hurtigt kan gå videre, hvis beskrivelsen alligevel ikke forekommer relevant.

 

 

 

 

 

URL: https://cur.nu/udgivelse/skole-og-foreningsliv-i-bevaegelse-mod-og-med-hinanden-artikler/