Skole og foreningsliv i bevægelse mod og med hinanden - artikler

Skole og foreningsliv i bevægelse mod og med hinanden - artikler

Den åbne skole giver nye muligheder for foreningernes samarbejde med skolerne. Mange steder har man allerede gjort sig en masse erfaringer med at afprøve forskellige modeller. Nogle af disse erfaringer har vi indfanget i en række beskrivelser af, hvordan den åbne skole er blevet udfoldet i en række lokale sammenhænge

Nogle af projekterne er etableret som en udløber af projektet Skole og foreningsliv i bevægelse. Andre projekter er udviklet af lokale ildsjæle, der har set mulighederne i at etablere et samarbejde med skolen. Uanset hvordan projekterne er blevet til, håber vi, at beskrivelserne af de lokale projekter kan inspirere skoler og foreninger til et samarbejde omkring at skabe mere bevægelse og aktiv undervisning  i skolen.

For at gøre det så enkelt som muligt læseren er beskrivelserne inddelt i følgende kategorier:

 • Potentiale for mindre idrætter
 • Åben skole i udskolingen
 • Åben skole som forløb
 • Alternativ idrætsundervisning
 • Integration
 • Inklusoin
 • Åben skole i andre fag end idræt
 • ForeningsSFO
 • Events og temauger
 • Kommunen som facilitator
 • Udbygning af eksisterende samarbejder
 • Ældre medlemmer som instruktører
 • Andre historier til inspiration

Hver enkelt beretning indledes med en kort introduktion, der skitserer indholdet, såleles at man hurtigt kan gå videre, hvis beskrivelsen alligevel ikke forekommer relevant.

 

 

 

 

 

Publikationer

Potentiale for minde idrætter
MULIGHED FOR MINDRE IDRÆTTER En mindre idræt som rugby bruger Åben Skole til at komme i kontakt med en masse skolebørn
Potentiale for mindre idrætter
FORBUND TILBYDER UNDERVISNINGSMATERIALE OG FORLØB MED INSTRUKTØR Dansk Softball Forbund har udviklet undervisningsmateriale til lærere og tilbyder forløb med instruktør
Potentiale for mindre idrætter
AMERIKANSK FODBOLD GIVER UNGE ANDERLEDES SUCCESOPLEVELSER En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser
Potentiale for mindre idrætter
ILDSJÆL ER MED TIL AT BÆRE FREMGANG FOR LILLE FORENING Når faciliteterne er i orden og udstyret er sjovt, er det muligt for en forening, der repræsenterer en mindre idræt som fægtning at opleve en ret markant medlemsfremgang. En ildsjæl er samtidig med til at bære fremgangen
ÅBEN SKOLE I UDSKOLINGEN
ELEVER HJÆLES MED EKSAMENSFORBEREDELSE En atletikklub hjælper 9. klasses-elever med at forberede sig til eksamen
ÅBEN SKOLE I UDSKOLINGEN
FODBOLD SOM LINJEFAG I 7. KLASSE En skole tilbyder fodboldlinje til 7. Klasse i samarbejde med den lokale fodboldklub. Projektet nyder godt af personalesammenfald mellem skole og klub i form af lærere og trænere
ÅBEN SKOLE I UDSKOLINGEN
TRÆNERUDDANNELSE SOM VALGFAG Elever i 7.,8. og 9. Klasse på Holmebækskolen og Herfølge Skole kan vælge Ungtræner/Trænerspiren som valgfag
ÅBEN SKOLE SOM FORLØB
FORBUND OPSTARTER NYE KLUBBER GENNEM ÅBEN SKOLE Basketforbund har ambitioner om nye klubber i hele hovedstaden – med et fast koncept på seks lektioner til alle skoler
ÅBEN SKOLE SOM FORLØB
FORENING SKRÆDDERSYR FORLØB TIL SKOLER En lokal klub tilbyder fleksible forløb til kommunens skoler
ÅBEN SKOLE SOM FORLØB
HVER SKOLE FÅR SIT EGET FORLØB Et gennemtænkt åben skole-koncept vender faldende medlemskurve for en lille forening
ÅBEN SKOLE SOM FORLØB
FORENINGEN INVESTERER I AT UDVIKLE LOKALSAMFUNDET Seks ugers åben skole-forløb er en investering i et lokalsamfund, som har brug for at kunne tilbyde en god skole og et aktivt foreningsliv
ALTERNATIV IDRÆTSUNDERVISNING
ELEVER FÅR ALTERNATIV IDRÆTSUNDERVISNING HOS SEJLKLUB 800 elever har modtaget alternativ idrætsundervisning hos lokalt sejlsportscenter
INTEGRATION
BASKETBALLKLUB ARBEJDER MED INTEGRATION PÅ LOKALE SKOLER Basketballklub tilbyder aktiviteter med fokus på integration og foreningstilknytning
INTEGRATION
FORENING FÅR NYE MEDLEMMER BLANDT MINORITETSUNGE Danseforeningen Gloab Kidz udfordrer elever i en tryg ramme, og skolebesøgene giver nye medlemmer – særligt blandt minoritetsunge. Kommunen er vigtig medspiller
INKLUSION
SKYTTEFORENING SKABER BEDRE KONCENTRATIONSEVNE HOS SPECIALSKOLE-ELEVER Svinninge Skytteforening skaber trivsel og bedre koncentrationsevne blandt unge på specialskole
ÅBEN SKOLE I ANDRE FAG END IDRÆT
SKOLEGÅRDEN ER LAVET OM TIL ET O-LØBSKORT Frederiksberg Kommune skolgårde er blevet indtegnet på et o-løbskort, og der er blevet udlagt poster i skolegårdene. Poster, der knytter sig til forskellige fag. Læring og bevægelse er tænkt sammen
ÅBEN SKOLE I ANDRE FAG END IDRÆT
ELEVER AFPRØVER FYSIKKENS LOVE UNDER VAND Frivillige ledere fra en dykkerklub står for undervisning, hvor elever lærer dykkerfysikkens love ved at prøve selv
ÅBEN SKOLE I ANDRE FAG END IDRÆT
PIGER, DER TØR Et samarbejdsprojekt mellem en skole, en ungdomsklub og en karateklub sætter fokus på at udvikle pigers trivsel, fysiske formåen og faglighed. Samarbejdet kombinerer bevægelse med fagfaglig undervisning
FORENINGSSFO
ELEVER I 0.-4. KLASSE GÅR TIL IDRÆT I SFO’EN En SFO og en idrætsforening tilbyder halvårlige forløb til 0. – 4. klasses-elever. Instruktøropgaven klares ved, at de ældre elever uddannes til ungledere
FORENINGSSFO
UNGE TRÆNER YNGRE En badmintonklub er en del af et stor fælles kommunalt projekt for alle SFO’er i Thisted Kommune. Klubben bruger ’ungtrænere’ til at stå for undervisningen.
EVENTS OG TEMAUGER
TAEKWONDO I EN UGE En forening stiller frivillig arbejdskraft til rådighed i en emneuge, og ældre elever fra klubben indgår som instruktører
EVENTS OG TEMAUGER
FRIVILLIGE TILBYDER EVENT-DAG Et initiativ fra en forening og SFO giver børn mulighed for at opleve en god dag med masser af sport. Initiativet er drevet af frivillige kræfter
EVENTS OG TEMAUGER
GYMNASTIKHUSET, DER GERNE VIL LEGE MED En forening ’sælger’ topklassefaciliteter til skoler i forbindelse med eventdage, hvor foreningens instruktører står for undervisningen.
KOMMUNEN SOM FACILITATOR
FORVENTNINGSAFSTEMNING I CENTRUM Kommunen spiller en afgørende rolle i skole-foreningssamarbejdet. De er med til at etablere det første møde mellem skoler og foreninger og lægger klare rammer for samarbejdet.
KOMMUNEN SOM FACILITATOR
EN FÆLLES PORTAL SOM VIGTIGT REDSKAB Helsingør Kommune har skabt en portal, hvor skoler og foreninger kan mødes om skole- og foreningssamarbejder.
KOMMUNEN SOM FACILITATOR
KOMMUNE, KLUB OG FORBUND DELES OM TRÆNER I Holstebro Roklub har de opfundet en samarbejdsmodel, hvor kommunen, klub, forbund og Team Danmark sammen er med til at skabe en fuldtidsstilling til en træner.
UDBYGNING AF EKSISTERENDE SAMARBEJDER
OPTIMAL BRUG AF SKOLENS OG FORENINGENS RESSOURCER Skole og forening har succes med at videreudvikle et eksisterende samarbejde, hvor der er fokus på kommunikation og klar arbejdsdeling.
ÆLDRE MEDLEMMER SOM INSTRUKTØRER
ÆLDRE MEDLEMMER INSTRUKTØRER I ÅBEN SKOLE En roklub giver ældre medlemmer mulighed for at blive instruktører i Åben Skole-samarbejde
ANDRE HISTORIER TIL INSPIRATION
SKOLEKLASSEN ER OGSÅ ET FODBOLDHOLD ’Fodbold Fulton’ giver fodboldglade drenge en mulighed for at bruge fodbold som løftestang til at lære boglige fag, til at udvikle sig som mennesker og til at blive stærke holdspillere