Unges religiøse dannelse

Unges religiøse dannelse

"Hvorfor holder vi bededag på en fredag, når muslimerne holder fredagsbøn?"

I et globalt og post-sekulart samfund, der i højere grad kræver forståelse for såvel egne som andres religiøse traditioner er religiøs dannelse en væsentlig brik i børn og unges dannelsesproces.

Målgruppe: præster, kristendomsformidlere, konsulenter

URL: https://cur.nu/ydelse/unges-religioese-dannelse/