Unges religiøse dannelse

Unges religiøse dannelse

"Hvorfor holder vi bededag på en fredag, når muslimerne holder fredagsbøn?"

I et globalt og post-sekulart samfund, der i højere grad kræver forståelse for såvel egne som andres religiøse traditioner er religiøs dannelse en væsentlig brik i børn og unges dannelsesproces.

  • Der tegnes et billede af børn og unges forhold til religion og religiøsitet i en postsekular konktekst.
  • Hvorfor er det særligt vigtigt at skabe eksistentielle og religiøse refleksions rum sammen med vore børn og unge, så de kan fremtræde som religiøst dannede individer?
  • Hvordan får børn og unge et religiøst sprog, så de kan ”sætte ord på hvad de tror på”?

Målgruppe: præster, kristendomsformidlere, konsulenter