”Jeg kan da godt være økologisk i et år!”

”Jeg kan da godt være økologisk i et år!”

Værdi-formidling i efterskolens tre rum

Unge er vante til at bevæge sig mellem ”forskelligartede værdibaserede rum” og afsøge de livstolkninger, de møder undervejs. Men hvad sker der, når en efterskole-elev møder skolens værdigrundlag i form af morgensamling, demokratiske beslutningsprocesser, økologisk mad, diskussioner i dagligstuen, cykel-rally til fordel for Danmarks indsamlingen eller en fortrolig snak med forstanderen eller pedellen?

Vore unge kommer med en ”frisat tilgang” til de mange livstolkningstilbud, men hvordan formidler vi værdier, så det er giver mening både i efterskolens virkelighed og i den efterfølgende hverdagsvirkelighed?

 

Målgruppe: efterskolelærere, ledere i de kirkelige børne- og ungdomskorps

URL: https://cur.nu/ydelse/jeg-kan-da-godt-vaere-oekologisk-i-et-aar/