”Jeg kan da godt være økologisk i et år!”

”Jeg kan da godt være økologisk i et år!”

Værdi-formidling i efterskolens tre rum

Unge er vante til at bevæge sig mellem ”forskelligartede værdibaserede rum” og afsøge de livstolkninger, de møder undervejs. Men hvad sker der, når en efterskole-elev møder skolens værdigrundlag i form af morgensamling, demokratiske beslutningsprocesser, økologisk mad, diskussioner i dagligstuen, cykel-rally til fordel for Danmarks indsamlingen eller en fortrolig snak med forstanderen eller pedellen?

Vore unge kommer med en ”frisat tilgang” til de mange livstolkningstilbud, men hvordan formidler vi værdier, så det er giver mening både i efterskolens virkelighed og i den efterfølgende hverdagsvirkelighed?

  • Hvilken betydning har den ”relationelle tilgang” i forhold til værdiformidling?
  • Hvad er forholdet mellem ”høre- og gøre-sammenhænge”?
  • Hvordan formidles værdier i efterskolens ’tre rum’? (det ”kontraktfæstede, det nødvendige og det frie rum”?)
  • Hvordan tilgodeser vi en flerdimensionel tilgang til værdi-formidling? (den kognitive, den emotionelle og den sociale tilgang)

 

Målgruppe: efterskolelærere, ledere i de kirkelige børne- og ungdomskorps