"Jeg er allerede god, så hvorfor skulle jeg gå til fodbold?"

"Jeg er allerede god, så hvorfor skulle jeg gå til fodbold?"

En rapport om børns og unges fritidsliv i Valby.

CUR har undersøgt fritidslivet blandt børn og unge i Valby og giver i rapporten svar på en række spørgsmål om, hvordan det er at være barn og ung i bydelen.

Rapporten, der er udarbejdet for Valby lokaludvalg og Fritidscenter Ydre Valby, baserer sig på 643 survey-besvarelser fra elever i 3.-9. klasse samt på en række interviews og observationer med og blandt målgruppen i forskellige miljøer i Valby.

I rapporten undersøges bl.a.:

Rapporten afrundes med en række mulige pejlemærker for fremtidens fritidsliv i Valby.

URL: https://cur.nu/udgivelse/jeg-er-allerede-god-saa-hvorfor-skulle-jeg-gaa-til-fodbold/