"Jeg er allerede god, så hvorfor skulle jeg gå til fodbold?"

"Jeg er allerede god, så hvorfor skulle jeg gå til fodbold?"

En rapport om børns og unges fritidsliv i Valby.

CUR har undersøgt fritidslivet blandt børn og unge i Valby og giver i rapporten svar på en række spørgsmål om, hvordan det er at være barn og ung i bydelen.

Rapporten, der er udarbejdet for Valby lokaludvalg og Fritidscenter Ydre Valby, baserer sig på 643 survey-besvarelser fra elever i 3.-9. klasse samt på en række interviews og observationer med og blandt målgruppen i forskellige miljøer i Valby.

I rapporten undersøges bl.a.:

  • Den “frie fritid”: Hvad laver børnene og de unge uden for skole, klub og faste fritidsaktiviteter og hvad betyder noget for dem, når de vælger at bruge tid på noget fremfor noget andet?

  • Klubtilbud: Hvor mange går i klub, og hvad oplever de, at fritids- og ungdomsklubberne kan tilbyde dem?

  • Foreningsliv: Hvor stor en andel af Valbys børn og unge er foreningsaktive, hvad er vigtigt, når man går til noget, og hvilke barrierer findes for deltagelse i foreningslivet?

  • Trivsel: Hvordan har børnene og de unge det med sig selv og med hinanden?

  • Fremtidens fritidsliv: Hvilke ønsker har Valbys børn og unge til deres bydel? Hvilke udfordringer oplever de, og hvad så de gerne mere af?

Rapporten afrundes med en række mulige pejlemærker for fremtidens fritidsliv i Valby.