Trænerakademiet - vi træner fremtidens frivillige

Trænerakademiet - vi træner fremtidens frivillige

Trænerakademiet er et projekt støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond. Projektets formål er at introducere unge mennesker til det frivillige foreningsliv allerede i udskolingen, og hjælpe med at bevare tilknytningen til foreningslivet gennem Trænerakademiet, i de år, der følger efter folkeskolen er afsluttet.

Projektet er opstået i erkendelsen af, at der behov for at se på rekrutteringen af unge ind i foreningslivet på en ny måde:

Ambitionen er at introducere unge mennesker systematisk til foreningslivet og klæde dem på til at (for)blive foreningsaktive.

Filosofien er, at de eksisterende strukturer i skole- og foreningslivet danner den bedste ramme for denne systematiske introduktion. Derfor afspejler projektmodellen virkeligheden i de enkelte kommuner, der deltager.

Håbet er at dette vil skabe en bæredygtig model, der vil fortsætte med at eksistere når projektperioden slutter.

Projektet sker i et tæt samarbejde med 6 kommuner, der på forskellig vis kommer til at arbejde med forankringen af Trænerakademiet i de eksisterende skole- og ungdomsskoletilbud.

Projektperioden løber fra 1. april 2023 til 30. juni 2026.

Læs mere på www.træner-akademiet.dk

 

URL: https://cur.nu/ydelse/traenerakademiet/