Trænerakademiet - vi træner fremtidens frivillige

Trænerakademiet - vi træner fremtidens frivillige

Trænerakademiet er et projekt støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond. Projektets formål er at introducere unge mennesker til det frivillige foreningsliv allerede i udskolingen, og hjælpe med at bevare tilknytningen til foreningslivet gennem Trænerakademiet, i de år, der følger efter folkeskolen er afsluttet.

Projektet er opstået i erkendelsen af, at der behov for at se på rekrutteringen af unge ind i foreningslivet på en ny måde:

  • Der mangler dygtige frivillige trænere og ledere.
  • Rekrutteringskulturen i foreningerne er mange steder brudt sammen.
  • Den individuelle og samfundsmæssige værdi af det frivillige arbejde bliver ikke italesat tydeligt nok.

Ambitionen er at introducere unge mennesker systematisk til foreningslivet og klæde dem på til at (for)blive foreningsaktive.

Filosofien er, at de eksisterende strukturer i skole- og foreningslivet danner den bedste ramme for denne systematiske introduktion. Derfor afspejler projektmodellen virkeligheden i de enkelte kommuner, der deltager.

Håbet er at dette vil skabe en bæredygtig model, der vil fortsætte med at eksistere når projektperioden slutter.

Projektet sker i et tæt samarbejde med 6 kommuner, der på forskellig vis kommer til at arbejde med forankringen af Trænerakademiet i de eksisterende skole- og ungdomsskoletilbud.

Projektperioden løber fra 1. april 2023 til 30. juni 2026.

Læs mere på www.træner-akademiet.dk