Foreningsmåling

Foreningsmåling

CENTER FOR UNGDOMSSTUDIER TILBYDER FORENINGSMÅLING – et gennemtestet redskab til måling af medlemmers trivsel og tilfredshed

Trives medlemmerne i din forening? Er medlemmerne og forældrene glade for foreningens tilbud? Center for Ungdomsstudier tilbyder FORENINGSMÅLING, som er et nemt, gennemsigtigt og prisvenligt redskab til måling af trivsel og tilfredshed i din forening.

Målingerne indgår i udviklingsprojektet: Når vi er ambitiøse på det analoge fællesskabs vegne, hvor der arbejdes med at udvikle funktionelle og praksisnære trivselsredskaber til brug i foreninger, fritidsklubber, efterskoler, musikskoler m.v.

I foreningsmålingen måler vi på:

En FORENINGSMÅLING indeholder:

Når foreningen har fået samlet en passende mængde besvarelser, afrapporteres undersøgelsen.

Priser: 

En måling koster 5000 kr.

Hvis man gerne vil have CUR til at præsentere resultaterne, så kan man tilkøbe en online præsentation af resultaterne for 1500 kr.

URL: https://cur.nu/ydelse/foreningsmaaling/