Foreningsmåling

Foreningsmåling

CENTER FOR UNGDOMSSTUDIER TILBYDER FORENINGSMÅLING – et gennemtestet redskab til måling af medlemmers trivsel og tilfredshed

Trives medlemmerne i din forening? Er medlemmerne og forældrene glade for foreningens tilbud? Med FORENINGSMÅLING får du konkret viden om hvad medlemmerne tænker om dit foreningstilbud, så du kan handle på konkret viden, frem for at gætte.

Målingerne indgår i udviklingsprojektet: Når vi er ambitiøse på det analoge fællesskabs vegne, hvor der arbejdes med at udvikle funktionelle og praksisnære trivselsredskaber til brug i foreninger, fritidsklubber, efterskoler, musikskoler m.v.

I foreningsmålingen måler vi på:

 • Medlemmernes oplevelse af fællesskab og tryghed i foreningen.
 • Medlemmernes oplevelse af egen udvikling.
 • Medlemmernes relation til træneren.
 • Medlemmernes motivation for at deltage i aktiviteter.
 • Forældrenes oplevelse af foreningen og deres tilfredshed med tilbuddet.

En FORENINGSMÅLING indeholder:

 • En spørgeskemaundersøgelse blandt foreningens medlemmer
  • Svarene indsamles ved, at medlemmerne scanner en QR-kode eller indtaster et kort link på deres telefon.
 • En spørgeskemaundersøgelse til medlemmernes forældre
  • Svarene indsamles ved, at deltagerne scanner en QR -kode eller modtager undersøgelsen via et link online.

Når foreningen har fået samlet en passende mængde besvarelser, afrapporteres undersøgelsen.

Priser: 

En måling koster 5000 kr.

Hvis man gerne vil have CUR til at præsentere resultaterne, så kan man tilkøbe en online præsentation af resultaterne for 1500 kr.