Foreningsmåling

Foreningsmåling

CENTER FOR UNGDOMSSTUDIER TILBYDER FORENINGSMÅLING – et gennemtestet redskab til måling af medlemmers trivsel og tilfredshed

Trives medlemmerne i din forening? Er medlemmerne og forældrene glade for foreningens tilbud? Center for Ungdomsstudier tilbyder FORENINGSMÅLING, som er et nemt, gennemsigtigt og prisvenligt redskab til måling af trivsel og tilfredshed i din forening.

Målingerne indgår i udviklingsprojektet: Når vi er ambitiøse på det analoge fællesskabs vegne, hvor der arbejdes med at udvikle funktionelle og praksisnære trivselsredskaber til brug i foreninger, fritidsklubber, efterskoler, musikskoler m.v.

I foreningsmålingen måler vi på:

 • Medlemmernes oplevelse af fællesskab og tryghed i foreningen.
 • Medlemmernes oplevelse af egen udvikling.
 • Medlemmernes relation til træneren.
 • Medlemmernes motivation for at deltage i aktiviteter.
 • Forældrenes oplevelse af foreningen og deres tilfredshed med tilbuddet.

En FORENINGSMÅLING indeholder:

 • En spørgeskemaundersøgelse blandt foreningens medlemmer
  • Svarene indsamles ved, at medlemmerne scanner en QR-kode eller indtaster et kort link på deres telefon.
 • En spørgeskemaundersøgelse til medlemmernes forældre
  • Svarene indsamles ved, at deltagerne scanner en QR -kode eller modtager undersøgelsen via et link online.

Når foreningen har fået samlet en passende mængde besvarelser, afrapporteres undersøgelsen.

Priser: 

En måling koster 5000 kr.

Hvis man gerne vil have CUR til at præsentere resultaterne, så kan man tilkøbe en online præsentation af resultaterne for 1500 kr.