UNDERSØGELSE - FRITID OG FORENINGSLIV

UNDERSØGELSE - FRITID OG FORENINGSLIV

CUR tilbyder undersøgelser, der afdækker børns og unges fritidsliv. Vi arbejder både kvantitativt og kvalitativt og har erfaring med undersøgelser, der besvarer spørgsmål som: hvad bruger børn og unge deres fritid på? Hvor opholder de sig efter skole? Hvilke kvaliteter oplever de ved foreningslivet? Hvorfor vælger stadigt flere fitnesscentre frem for fodboldklubber? Hvorfor holder særligt unge piger op med at dyrke idræt? Og hvad kan man gøre for at fastholde flere unge i idrætten?

 

Mere specifikt tilbyder vi:

 

Medlems-, trivsels- og frafald-/fastholdelsesanalyser i foreninger og fritidstilbud. Eksempler:

 

Kortlægning af tendenser i fritidslivet blandt børn og unge i en specifik bydel eller kommune. Eksempel:

 

Evalueringer af specifikke tiltag for børn og unge. Eksempel:

 

Vi tilrettelægger og tilpasser undersøgelser alt efter behov og kontekst. Kontakt os endelig, hvis I er interesserede i at tale med os om muligheder for en undersøgelse eller evaluering.

 

URL: https://cur.nu/ydelse/undersoegelse-fritid-og-foreningsliv/