UNDERSØGELSE - FRITID OG FORENINGSLIV

UNDERSØGELSE - FRITID OG FORENINGSLIV

CUR tilbyder undersøgelser, der afdækker børns og unges fritidsliv. Vi arbejder både kvantitativt og kvalitativt og har erfaring med undersøgelser, der besvarer spørgsmål som: hvad bruger børn og unge deres fritid på? Hvor opholder de sig efter skole? Hvilke kvaliteter oplever de ved foreningslivet? Hvorfor vælger stadigt flere fitnesscenteret frem for idrætsklubben? Hvorfor holder særligt unge piger op med at dyrke idræt? Og hvad kan man gøre for at de unge ikke fravælger idrætsforeningernes tilbud?

 

Mere specifikt tilbyder vi:

 

Medlems-, trivsels- og frafaldsanalyser i foreninger og fritidstilbud. Eksempler:

  • Evaluering af forsøgsordningen “Fremtidens fritidstilbud på Vesterbro”. Se evaluering her.
  • Fastholdelsesundersøgelse for FDF. Se rapport her.

 

Kortlægning af tendenser i fritidslivet blandt børn og unge i en specifik bydel eller kommune. Eksempel:

  • Undersøgelse af fritidslivet for børn og unge i Valby for Valby Lokaludvalg og Fritidscenter Ydre Valby. Se rapport her.

 

Evalueringer af specifikke tiltag for børn og unge. Eksempel:

  • Evaluering af et pædagogisk løbeprojekt for Fritidscenter Ydre Valby. Se evaluering her.

 

Vi tilrettelægger og tilpasser undersøgelser alt efter behov og kontekst. Kontakt os endelig, hvis I er interesserede i at tale med os om muligheder for en undersøgelse eller evaluering.