Målinger

Målinger

Center for Ungdomsstudier tilbyder målinger af børn og unges trivsel og tilfredshed i deres fritidsaktivitet og på efterskoler.

Center for Ungdomsstudier har udviklet et værktøj, der kan hjælpe til at få en bedre indsigt i hvad der rør sig blandt børn og unge i deres fritidsaktiviteter og i efterskoleregi. Værktøjet er tilpasset de enkelte målgrupper, og tilbyder et værdifuldt redskab til måling af trivsel og tilfredshed blandt deltagerne i undersøgelserne og deres forældre.

Målingerne indgår i udviklingsprojektet Når vi er ambitiøse på det analoge fællesskabs vegne, hvor der arbejdes med at udvikle funktionelle og praksisnære trivselsredskaber til brug i foreninger, fritidsklubber, efterskoler, musikskoler m.v.

Målingerne kan bruges inden for:

Desuden tilbyder CUR en fravalgsmåling, der kan hjælpe foreninger med at samle viden om hvorfor børn og unge fravælger deres tilbud. Målingen kører som udgangspunkt i et år.

URL: https://cur.nu/maalinger/