Fravalgsmåling

Fravalgsmåling

Vil din forening gerne vide mere om hvad der får børn og unge til at fravælge jeres tilbud?

At børn og unge fravælger en fritidsaktivitet kan have mange forklaringer og årsager. De fleste organiserede fritidstilbud får aldrig fulgt op på, hvorfor de bliver valgt fra af børn og unge. Det er synd og skam, for der ligger en masse værdifuld viden i at spørge ind til, hvad der ligger bag et fravalg.

Center for Ungdomsstudier tilbyder et værktøj, der kan hjælpe med systematisk opfølgning, når medlemmer fravælger en aktivitet.

Værktøjet hedder FRAVALGSMÅLING.

Målingen indgår i udviklingsprojektet: Når vi er ambitiøse på det analoge fællesskabs vegne, hvor der arbejdes med at udvikle funktionelle og praksisnære trivselsredskaber til brug i foreninger, fritidsklubber, efterskoler, musikskoler m.v.

I fravalgsmålingen måler vi på:

  • Medlemmernes motivation for at starte i foreningen.
  • Medlemmernes begrundelse for at stoppe.
  • Medlemmernes lyst til at vende tilbage til foreningen.
  • Medlemmernes forslag til forbedringer i foreningen.

Som forening køber I adgang til målingen for et år ad gangen. I bruger jeres medlemssystem til at sørge for at der sendes et link til et medlem, når vedkommende melder sig ud. Linket er til et kort spørgeskema, hvor medlemmet får mulighed for at begrunde sit fravalg af foreningens aktiviteter. Foreningen kan løbende følge med i besvarelserne.

Prisen er DKK 1000 pr. år.

Kontakt os for at høre nærmere om hvordan adgang til fravalgsmålingen kan gavne din organisation.