Klubmåling

CENTER FOR UNGDOMSSTUDIER TILBYDER KLUBMÅLING – et gennemtestet redskab til måling af trivsel og tilfredshed i fritidspædagogiske tilbud

Trives medlemmerne i din fritids- eller ungdomsklub? Er medlemmer og forældre glade for klubtilbuddet? Oplever børn og unge jeres pædagogiske intentioner? 

Center for Ungdomsstudier tilbyder Klubmåling – et nemt, gennemsigtigt og prisvenligt redskab til måling af trivsel og tilfredshed i din fritids- eller ungdomsklub.

I en Klubmåling spørger vi ind til jeres medlemmer og deres forældres oplevelse af fritids-og/ungdomstilbuddet. Det giver jer mulighed for at handle på konkret viden, så I kan gøre klubtilbuddet endnu bedre for jeres medlemmer.

I kan eksempelvis få viden om, hvordan jeres medlemmer oplever relationen til personalet i klubben, om de føler sig trygge i at deltage i og komme med forslag til klubbens forskellige aktiviteter, om de har modet til at ‘vade ind i fællesskaberne’ i jeres tilbud, og om de er glade for at komme i klubben. Det er viden, der gør jer i stand til at justere i jeres praksis, så flere medlemmer oplever jeres pædagogiske intentioner og initiativer.

En Klubmåling indeholder:

  • En digital spørgeskemaundersøgelse blandt klubbens medlemmer og deres forældre:
    • Spørgsmålene tager udgangspunkt i tendenser i børne- og ungelivet i dag, og retter fokus mod oplevelser af den pædagogiske faglighed.
    • I kan tilføje matrikelrelevante spørgsmål til datasættet, så vi ydermere måler på noget af det, I er mest nysgerrige på at få konkret viden om.
    • Svarene indsamles simpelt og funktionelt ved, at man scanner en QR-kode eller får adgang til spørgeskemaet via et link.
  • Formidling, perspektivering og anbefalinger til videreudvikling af den fritidspædagogiske praksis.

Når klubben har fået samlet en passende mængde besvarelser, afrapporteres undersøgelsen. Vi holder jer i hånden i forståelsen af data, så I kan klædes yderligere på til at skabe de bedste trivselsbetingelser for medlemmerne i jeres klub. 

Vil du vide mere om, hvordan et forløb kunne se ud i din fritidsklub, så kontakt os på cur@cur.nu


Målingerne indgår i udviklingsprojektet: Når vi er ambitiøse på det analoge fællesskabs vegne, hvor der arbejdes med at udvikle funktionelle og praksisnære trivselsredskaber til brug i foreninger, fritidsklubber, efterskoler, musikskoler m.v.