Medarbejdere

Søren Østergaard
Centerleder og oplægsholder

soren@cur.nu
Tlf.: 23304189
Læs mere

Søren har afsæt i samfundsvidenskabelige og teologiske studier og har en ph.d. i teologi fra Københavns Universitet om forandring i spændingsfeltet mellem tradition og kontekst. Søren har tidligere arbejdet som landssekretær i Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund over underviser på universiteter i såvel ind- som udland til frafaldskonsulent i DBU København.

Søren er daglig leder af CUR og derudover tilknyttet organisationen for ungdomsklubber, Ungdomsringen som udviklingskonsulent.

Sørens arbejdsområder spreder sig vidt – men med et fælles afsæt i undersøgelser af ungegruppers adfærd, rammer og livsværdier. Det inkluderer temaer som frivillighed, voksenrelationer, trivsel, frafald og hverdagsliv.

Søren prioriterer at fastholde et lokalt frivilligt engagement og har bl.a. været med til at etablere ungdomsklubber, været spejderfører og ungdomsleder og aktiv i den lokale fodboldklub.

Ved siden af arbejdet på CUR er Søren fodboldtræner og spejder.

Suzette Schurmann Munksgaard
Projektleder og religionspædagogisk konsulent

suzette@cur.nu
Tlf.: 28156231
Læs mere

Suzette er læreruddannet og master i teologi med speciale i kristendomsformidling med unge.
Suzette arbejder med CUR´s religionspædagogiske projekter om værdi- og kristendomsformidling og børn/unges religiøse dannelse. Derudover holder Suzette religionspædagogiske foredrag og kurser for præster, lærere og ledere i det frivillige børne- og ungdomsarbejde, samt konfirmandforældreforedrag med fokus på det særlige teenage liv i konfirmationstiden.

Suzette er desuden efterskolelærer på Midtsjællands Efterskole, hvor hun underviser i religion/ kristendom, filosofi, engelsk, verdensborger og Act Now
I fritiden har Suzette været FDF-leder, kursus-instruktør, arbejder i religionspædagogiske udvalg på forlag og i Folkekirkens stiftsudvalg, samt sidder med i Dintro-Mintro Roskilde, projektgruppe og arbejder med religionsdialog.

Silke Born
Administrations- og regnskabsmedarbejder

silke@cur.nu
Tlf.: 38 38 48 60
Læs mere

Silke Born står for den daglige administration og regnskab. Hun er også ansat hos CUR’s naboer på kontorgangen, Areopagos.

I sin fritid er Silke blandt andet spejderleder hos MS spejderne i Vanløse.

Stephanie Y. M. Jensen
Projektleder

stephanie@cur.nu
Tlf.: 23638292
Læs mere

Stephanie er cand. scient. i idræt og psykologi fra henholdsvis Aarhus og Københavns Universitet og har skrevet speciale om unge elitepiger i et præstationssamfund. Specialet har taget afsæt i et af CUR’s projekter.

Stephanie har undervist i idræt og psykologi på et gymnasium, og har i sin fritid været træner i mange år og er pt. stadig selv aktiv udøver inden for gymnastikken.

Simon Haugegaard
Studentermedhjælper

simon@cur.nu
Tlf.: 21263797
Læs mere

Simon studerer på kandidaten på sociologi på Københavns Universitet

Studentermedhjælper for professor i Sociologi på Institut for Organisationer på CBS

I sin fritid spiller Simon fodbold i FC Udfordringen og er ungdomsleder i Vanløse Frikirke.

Thomas Willer
Oplægsholder

thomas@cur.nu
Tlf.: 22177340
Læs mere

Thomas Willer er uddannet sociolog og har de sidste 10 år arbejdet dels som præst og underviser på Høyskolen for Ledelse og Teologi i Oslo.

Thomas er løst tilknyttet CUR i forbindelse med projekter. Pt. er Thomas ude omkring i landet for at holde oplæg omkring CUR's rapport om danske gymnasieelever anno 2017.

Thomas sidder også i CUR's bestyrelse og er 39 år og gift med Inge og har to små piger.

Ina Nybo-Andreasen
Projektmedarbejder

ina@cur.nu
Tlf.: 21788619
Læs mere

Ina er cand.scient. i Global Sundhed med en bachelor i antropologi fra Københavns Universitet.

I sin fritid er Ina aktiv i foreningslivet bl.a. i DKG, KFUM og KFUK og FDF.

Mette Katrine Balle Jensen
Projektmedarbejder

mette@cur.nu
Tlf.: 28284410
Læs mere

Mette er cand.pæd. i pædagogisk antropologi med speciale i medborgerskabspraksisser i efterskoleregi.

I sin fritid dyrker Mette yoga og er frivillig underviser på Indvandrer Kvindecentret.

Pernille Gani
Projektmedarbejder

pernille@cur.nu
Læs mere

Cand.scient.anth med speciale i kvindelige universitetsstuderendes ungdomsliv i Indien.
I sin fritid er hun frivillig på et projekt om børns rettigheder for Aktion Børnehjælp og dyrker også yoga.

Mathilde Flindt
Projektmedarbejder

mathilde@cur.nu
Læs mere

Mathilde er Cand. Pæd. i Pædagogisk Antropologi med speciale i alternativ folkeskole på en skonnert, med fokus på dannelses aspektet.  

I sin fritid er Mathilde frivillig hos Ungdommens Røde Kors i deres klubprojekter. Hun dyrker ikke yoga, men går gerne lange ture i nærheden af havet, hvor vinden ofte er god, så der kan flyves med drager.