Medarbejdere

Søren Østergaard
Centerchef og oplægsholder

soren@cur.nu
Tlf.: 23304189
Læs mere

Søren har afsæt i samfundsvidenskabelige og teologiske studier og har en ph.d. i teologi fra Københavns Universitet om forandring i spændingsfeltet mellem tradition og kontekst. Søren har tidligere arbejdet som landssekretær i Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund over underviser på universiteter i såvel ind- som udland til frafaldskonsulent i DBU København.

Søren er daglig leder af CUR og derudover tilknyttet organisationen for ungdomsklubber, Ungdomsringen som udviklingskonsulent.

Sørens arbejdsområder spreder sig vidt – men med et fælles afsæt i undersøgelser af ungegruppers adfærd, rammer og livsværdier. Det inkluderer temaer som frivillighed, voksenrelationer, trivsel, frafald og hverdagsliv.

Søren prioriterer at fastholde et lokalt frivilligt engagement og har bl.a. været med til at etablere ungdomsklubber, været spejderfører og ungdomsleder og aktiv i den lokale fodboldklub.

Ved siden af arbejdet på CUR er Søren fodboldtræner og spejder.

Anne Fritzner
Daglig leder

Anne@cur.nu
Tlf.: 22458891
Læs mere

Cand.mag i pædagogik fra Københavns Universitet

Suzette Schurmann Munksgaard
Projektleder og religionspædagogisk konsulent

suzette@cur.nu
Tlf.: 28156231
Læs mere

Suzette er læreruddannet og master i teologi med speciale i kristendomsformidling med unge.
Suzette arbejder med CUR´s religionspædagogiske projekter om værdi- og kristendomsformidling og børn/unges religiøse dannelse. Derudover holder Suzette religionspædagogiske foredrag og kurser for præster, lærere og ledere i det frivillige børne- og ungdomsarbejde, samt konfirmandforældreforedrag med fokus på det særlige teenage liv i konfirmationstiden.

Suzette er desuden efterskolelærer på Midtsjællands Efterskole, hvor hun underviser i religion/ kristendom, filosofi, engelsk, verdensborger og Act Now
I fritiden har Suzette været FDF-leder, kursus-instruktør, arbejder i religionspædagogiske udvalg på forlag og i Folkekirkens stiftsudvalg, samt sidder med i Dintro-Mintro Roskilde, projektgruppe og arbejder med religionsdialog.

Silke Born
Administrations- og regnskabsmedarbejder

silke@cur.nu
Tlf.: 38 38 48 60
Læs mere

Silke Born står for den daglige administration og regnskab. Hun er også ansat hos CUR’s naboer på kontorgangen, Areopagos.

I sin fritid er Silke blandt andet spejderleder hos MS spejderne i Vanløse.

Stephanie Y. M. Jensen
Projektleder på barsel

stephanie@cur.nu
Tlf.: 23638292
Læs mere

Stephanie er cand. scient. i idræt og psykologi fra henholdsvis Aarhus og Københavns Universitet og har skrevet speciale om unge elitepiger i et præstationssamfund. Specialet har taget afsæt i et af CUR’s projekter.

Stephanie har undervist i idræt og psykologi på et gymnasium, og har i sin fritid været træner i mange år og er pt. stadig selv aktiv udøver inden for gymnastikken.

Simon Haugegaard
Projektmedarbejder

simon@cur.nu
Tlf.: 21263797
Læs mere

Sociolog

I sin fritid spiller Simon fodbold i FC Udfordringen og er ungdomsleder i Vanløse Frikirke.

Ina Nybo-Andreasen
Projektmedarbejder på barsel

ina@cur.nu
Tlf.: 21788619
Læs mere

Ina er cand.scient. i Global Sundhed med en bachelor i antropologi fra Københavns Universitet.

I sin fritid er Ina aktiv i foreningslivet bl.a. i DKG, KFUM og KFUK og FDF.

Mette Katrine Balle Jensen
Projektmedarbejder

mette@cur.nu
Tlf.: 28284410
Læs mere

Mette er cand.pæd. i pædagogisk antropologi med speciale i medborgerskabspraksisser i efterskoleregi.

I sin fritid dyrker Mette yoga og er frivillig underviser på Indvandrer Kvindecentret.

Rikke Fuglsang Hove
Udviklingskonsulent

Rikke@cur.nu
Tlf.: 24619435
Læs mere

Rikke er uddannet cand.mag i pædagogik fra Københavns Universitet.

Rikke har viden og erfaring indenfor kreativitet og innovationsprocesser i uddannelse- og foreningsregi, samt læring og dannelse i forhold til både børn, unge og voksne.

Workshopsfacilitator, oplægsholder, interviewer, kvalitativ analytiker, forretningsudvikler, samt passioneret for at skabe større rummelighed for børn med særlige behov i både uddannelse, forening- og fritidslivet, er noget af det, der beskriver Rikke.

Mathilde Flindt
Projektmedarbejder

mathilde@cur.nu
Læs mere

Mathilde er Cand. Pæd. i Pædagogisk Antropologi med speciale i alternativ folkeskole på en skonnert, med fokus på dannelses aspektet.  

I sin fritid er Mathilde frivillig hos Ungdommens Røde Kors i deres klubprojekter. Hun dyrker ikke yoga, men går gerne lange ture i nærheden af havet, hvor vinden ofte er god, så der kan flyves med drager.