Unges hverdagsliv og trivsel

Unges hverdagsliv og trivsel

På Center for Ungdomsstudier (CUR) har vi gennem en årrække fulgt udviklingen i ungdomskulturen.

CUR har forsket i unges hverdagsliv, værdier og trospraksis. CUR har erfaringer med frafaldsundersøgelser og rekruttering, udvikling af aktiviteter, og hjælp til at stille de reflekterende spørgsmål, ligesom CUR i sine nationale 5-års-undersøgelser af den danske ungdomskultur spørger til de unges værdier og tanker om de store spørgsmål i livet.

Vi kender derfor til de konkrete udfordringer og problemstillinger i ungdomsarbejdet og kan være det relevante input, der gør, at man som organisation, forening eller skole kan tænke i nye baner.

Øvrigt