Privatlivspolitik

Indsamling af personlige oplysninger

Ved tilmelding af nyhedsbrev indsamler vi dit navn og mailadresse, som vi benytter for at kunne sende dig CUR’s nyhedsbreve.

Hvis du vil i kontakt med CUR skal du registrere dit navn og din mail, gerne også de andre mulige oplysninger i skemaet. Disse oplysninger gemmer vi for at kunne svare dig.

Når du støtter CUR med et bidrag vil vi gemme dine oplysninger i 5 år, dette sker i henhold til lovgivningen om bogføring. Hvis du ønsker fradrag og oplyser dit CPR-nr. til CUR, sender vi dine oplysninger videre til Skat.

Indsamling af data i forbindelse med CUR’s projektarbejde

Data, såsom billeder/interviews/citater mm., som bliver indsamlet ved forsknings- og udviklingsprojekter indhenter vi med samtykkeerklæringer fra de involverede parter. Du kan kontakte CUR omkring mere information.

Alle data i offentliggjorte publikationer bliver anonymiseret dvs. navne vil ikke fremgå, med mindre andet aftales skriftligt, f.eks. ved citater eller udtalelser.

Hvor længe bliver dine oplysninger gemt

Dine data vil blive gemt i 5 år på CUR’s interne drev. CUR har udformet en gemme- og slettepolitik til internt brug.

Hvem har adgang til dine oplysninger

Adgang til dine oplysninger har ansatte hos CUR for hvem oplysningerne er relevante for deres arbejdsområde, revisor vedr. regnskab og hjemmesideudbyder for at kunne administrere hjemmesiden.

CUR giver ikke oplysninger videre til tredjepart.

Data bruges ikke kommercielt

CUR bruger ikke dine data kommercielt.

Hvordan kan du slette eller ændre dine oplysninger?

Hvis du ønsker information om de oplysninger, som er registreret om dig, kan du kontakte CUR på cur@cur.nu

Opdatering af persondataforordningen

Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på CUR’s hjemmeside.

 

Særlige forhold ved Ungdomsanalyse.nu

Ved bestilling og køb af varer gemmer vi dine oplysninger i 5 år, dette sker i henhold til lovgivningen om bogføring.