Medarbejdere

Søren Østergaard
Centerchef og oplægsholder

soren@cur.nu
Tlf.: 2330 4189
Læs mere

Søren har afsæt i samfundsvidenskabelige og teologiske studier og har en ph.d. i teologi fra Københavns Universitet om forandring i spændingsfeltet mellem tradition og kontekst. Søren har tidligere bl.a. arbejdet som landssekretær i Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund, som underviser på universiteter i såvel ind- som udland og som frafaldskonsulent i DBU København.

Sørens arbejdsområder spreder sig vidt, men med et fælles afsæt i undersøgelser af ungegruppers adfærd, rammer og livsværdier. Det inkluderer temaer som frivillighed, voksenrelationer, trivsel, frafald og hverdagsliv.

Søren prioriterer at fastholde et lokalt frivilligt engagement og har bl.a. været med til at etablere ungdomsklubber, været spejderfører og ungdomsleder og aktiv i den lokale fodboldklub.

Ved siden af arbejdet på CUR er Søren fodboldtræner.

Suzette Schurmann Munksgaard
Projektleder og religionspædagogisk konsulent

suzette@cur.nu
Tlf.: 2815 6231
Læs mere

Suzette er læreruddannet og har en master i teologi med speciale i kristendomsformidling med unge.
Suzette arbejder med CUR´s religionspædagogiske projekter om værdi- og kristendomsformidling og børn/unges religiøse dannelse. Derudover holder Suzette religionspædagogiske foredrag og kurser for præster, lærere og ledere i det frivillige børne- og ungdomsarbejde, samt konfirmandforældreforedrag med fokus på det særlige teenage liv i konfirmationstiden.

Suzette er desuden efterskolelærer på Midtsjællands Efterskole, hvor hun underviser i religion/ kristendom, filosofi, engelsk, verdensborger og Act Now.

I fritiden har Suzette været FDF-leder, kursus-instruktør, arbejder i religionspædagogiske udvalg på forlag og i Folkekirkens stiftsudvalg, samt sidder med i Dintro-Mintro Roskilde, projektgruppe og arbejder med religionsdialog.

Stephanie Y. M. Hougaard
Projektleder

stephanie@cur.nu
Tlf.: 2363 8292
Læs mere

Stephanie er cand. scient. i idræt og psykologi fra henholdsvis Aarhus og Københavns Universitet og har skrevet speciale om unge elitepiger i et præstationssamfund. Specialet har taget afsæt i et af CUR’s projekter.

Stephanie har undervist i idræt og psykologi på et gymnasium, og har i sin fritid været træner i mange år og er pt. stadig selv aktiv udøver inden for gymnastikken.

Asbjørn Badsberg Jensen
Projektleder

asbjorn@cur.nu
Læs mere

Asbjørn er cand.mag i Tværkulturelle Studier (2018) fra Københavns Universitet med fokus på integrationsprojekter, som han har erfaring med fra bl.a. Mino Danmark.

I fritiden er Asbjørn i næstformand i Copenhagen Esport, hvor han arrangerer events, driver foreningen og står for partnerskaber. Han sætter sig også selv bag computeren, hvor han spiller CS:GO med andre "Old Boys" i foreningen.

Nanna Bugge
Projektleder, på barsel

nanna@cur.nu
Tlf.: 6131 7118
Læs mere

Nanna er cand.scient. i sociologi fra Københavns Universitet og arbejder generelt med både kvalitative og kvantitative analyser. Nanna har især beskæftiget sig med trivsel og udsathed blandt børn og unge og skrev speciale om ensomhed blandt studerende.

I sin fritid holder Nanna af at gå på eventyr i Nørrebros skjulte kroge, bage store stabler af pandekager og slænge sig i sofaen med en god roman eller dagens avis.

Ayse Kosar Larsen
Projektleder

ayse@cur.nu
Tlf.: 4222 2581
Læs mere

Ayse er uddannet kandidat i sociologi og har en master i ledelsescoaching. Ayse har bl.a. ageret som leder i fritidspædagogisk regi i 7 år.

Som sociolog og leder i det fritidspædagogiske felt, er det faldet Ayse naturligt at træde ud af hverdagslivets mikroprocesser i klubbernes rammer og se klublivet fra meso- og makroperspektiv. Derigennem har Ayse tilegnet sig viden, erfaring og færdigheder omkring det gode klubliv, som vi i CUR ønsker, skal gavne de enkelte klubtilbud samt forståelsen af fritidspædagogik generelt.

Laura Lyng
Projektmedarbejder

laura@cur.nu
Læs mere

Laura læser en kandidat i Dansk, og skal hjælpe med at fortælle og udbrede historierne om projekterne på CUR. I sin fritid dyrker Laura håndbold og har tidligere trænet et U10 pigehold. Foruden håndbolden har Laura hele livet gjort stor brug af foreningslivet gennem bl.a. fodbold og FDF.

Mona Pedersen
Projektmedarbejder

mona@cur.nu
Læs mere

Mona er oprindeligt fra Bornholm og har, som hun selv siger, som barn prøvet alle former for idræt. Mona læser socialvidenskab på RUC., samtidig med at hun har studiejobs hos CUR og Det Kriminalpræventive Råd. Det og Monas store interesse for børne- og ungeområdet glæder vi os til at drage nytte af på CUR.

Bogholderi
Bogholderi

bogholderi@cur.nu
Læs mere

Har du brug for at kontakte CUR's bogholderi, så kan du skrive til os på mail.