Tro og værdier

Tro og værdier

Hvis unge skal kunne begå sig som ”religiøst myndige” individer i et globaliseret, demokratisk samfund, er det afgørende at give unge redskaber til at kunne definere sig selv i forhold til værdier, tro, religiøsitet og kristendom.

 

CUR arbejder for, at forældre, præster, frivillige ledere kan formidle værdier og være med til at skabe rum for refleksion om eksistens og religion.

Øvrigt