Hvad kan CUR bruges til?

Hvad kan CUR bruges til?

På Center for Ungdomsstudier har vi gennem en årrække fulgt udviklingen i ungdomskulturerne, analyseret tendenser og forsket i unges hverdagsliv, værdier og trospraksis.

CUR kender gennem deres mangeårige arbejde til de konkrete udfordringer og problemstillinger i børne- og ungdomsarbejdet og kan være det relevante input, der gør, at man som organisation, forening eller skole kan tænke i nye baner.

CUR har erfaringer med frafaldsundersøgelser og rekruttering, udvikling af aktiviteter, og hjælp til at stille de reflekterende spørgsmål, ligesom CUR i sine nationale 5-års-undersøgelser af den danske ungdomskultur spørger til de unges værdier og tanker om de store spørgsmål i livet.

CUR samarbejder med og er ressource for mange forskellige aktører:

  • For kommuner og skoler kan vi være en ressource med vores udbud af oplæg og foredrag om unge og ungdomskultur til medarbejdere og undervisere, der er i daglig kontakt med børn og unge.
  • For idrætten – både foreninger, forbund og organisationer laver CUR en bred vifte af projekter – udviklingsprojekter, evalueringsprojekter, frafaldsundersøgelser, fastholdelsesprojekter.
  • For foreninger med en værdibaseret baggrund – spejdergrupper, kirkelige ungdomsforeninger, efterskoler, konfirmandhold og deres forældre m.fl. – kan CUR være en ressource for at udvikle voksnes møde med unge og arbejde med værdier i hverdagen.