Hvad kan CUR bruges til?

Gennem vores mangeårige arbejde kender vi på CUR til de konkrete udfordringer og problemstillinger i børne- og ungdomsarbejdet, og kan være det relevante input der gør, at man som organisation, forening eller skole kan tænke i nye baner.

CUR har erfaringer med fravalgsundersøgelser og rekruttering, udvikling af aktiviteter, og hjælp til at stille de reflekterende spørgsmål, ligesom CUR i sine nationale 5-års-undersøgelser af den danske ungdomskultur spørger til de unges værdier og tanker om de store spørgsmål i livet.

Som inspiration kan vi nævne følgende samarbejdsmuligheder:

For kommuner kan vi være en ressource med vores udbud af workshops, oplæg og foredrag om unge og ungdomskultur til kommunens ansatte, eller med relevante input til undervisere, der er i daglig kontakt med de unge. På det fritidspædagogiske område tilbyder vi Klubmålinger, der er et databaseret værktøj til at understøtte arbejdet med kommunens fritidspædagogiske indsats.

For idrætten – både foreninger, forbund og organisationer – laver CUR en bred vifte projekter – udviklingsprojekter, evalueringsprojekter, fravalgsundersøgelser og fastholdelsesprojekter. Senest har vi fx arbejdet med Gode idrætsmiljøer for drenge og en stor forældreundersøgelse for Dansk Idrætsforbund. Hvis man som forening gerne vil arbejde med hvordan medlemmerne og deres forældre oplever foreningens tilbud, kan vi tilbyde en Foreningsmåling, der kan give den nødvendige indsigt til at arbejde med medlemmernes tilfredshed og trivsel.

For alle andre foreninger, herunder organisationer med en værdibaseret baggrund – spejdergrupper, kirkelige ungdomsforeninger, efterskoler, musik- og kulturskoler, konfirmandhold og deres forældre m.fl. – kan CUR være en ressource for at udvikle de voksnes møde med de unge og arbejde med praksis og værdier i det daglige. Vi tilbyder workshops, oplæg og foredrag målrettet organisationens behov. Vi tilbyder målinger af brugernes oplevelse af tilfredshed og trivsel i alle former for organisationer. Ligesom vi tilbyder et værktøj, der kan hjælpe med at følge op på de unges fravalg af aktiviteter.

Mulighederne er mange. Kontakt os for at høre mere.