Hvad kan CUR bruges til?

Hvad kan CUR bruges til?

På Center for Ungdomsstudier har vi gennem en årrække fulgt udviklingen i ungdomskulturerne, analyseret tendenser og forsket i unges hverdagsliv, værdier og trospraksis.

Gennem vores mangeårige arbejde kender vi på CUR til de konkrete udfordringer og problemstillinger i børne- og ungdomsarbejdet, og kan være det relevante input der gør, at man som organisation, forening eller skole kan tænke i nye baner.

CUR har erfaringer med frafaldsundersøgelser og rekruttering, udvikling af aktiviteter, og hjælp til at stille de reflekterende spørgsmål, ligesom CUR i sine nationale 5-års-undersøgelser af den danske ungdomskultur spørger til de unges værdier og tanker om de store spørgsmål i livet.