Om CUR

Om CUR

Center for Ungdomsstudier (CUR) er et praksisorienteret forskningscenter, der beskæftiger sig med ungdomskultur, værdier og foreningsliv. Vi sætter fokus på at kvalificere børne- og ungdomsarbejde inden for frivillige foreninger, organisationer og kommuner.

Børne- og ungdomsorganisationer, efterskoler, fritidsklubber, idrætsklubber, sognes børne- og ungdomsarbejde mm. er i knivskarp konkurrence med andre aktiviteter og tilbud om børn og unges opmærksomhed og engagement.

Udfordringen er at få et indblik i, hvad der aktuelt kendetegner unges værdier og livsstil og overveje, hvad det betyder i en konkret lokal sammenhæng: Hvad ”hitter” blandt unge? Hvilke værdier har de? Og hvilke konsekvenser har det for lederne i organisationer, foreninger eller skoler?

På Center for Ungdomsstudier (CUR) har vi gennem en årrække fulgt udviklingen i ungdomskulturen, analyseret tendenser og forsket i unges hverdagsliv, værdier og trospraksis. Derfor kender vi til de konkrete udfordringer og problemstillinger i børne- og ungdomsarbejdet og kan være det relevante input, der gør, at man som organisation, forening eller skole kan tænke i nye baner.

”Vi arbejder med praksisforskning på CUR – noget der kan bruges ude i miljøerne – og ikke forskning til hylden. Vores mål er at gøre pædagoger, ledere og trænere bedre til deres opgaver. Derfor vil vi vide, hvad der sker i børnenes liv, og derfor laver vi vores store undersøgelser, så vi får evidens om børne-, og ungelivet. Denne viden kan vi bruge til at udfordre de voksne omkring børnene.”
                                                                             Søren Østergaard, leder af CUR

 

 

CUR’S ARBEJDSOMRÅDER

  • Praksisforskning og undersøgelser
  • Udgivelse af publikationer og materialer
  • Uddannelse af voksne, der arbejder med børn unge
  • Foredragsvirksomhed med konferencer og kurser

 

 

CUR’S ORGANISERING

CUR er en medlemsejet praksis-orienteret forsknings- og udviklingsenhed tilknyttet UC Diakonissen. CUR´s medarbejdergruppe udgøres af et tværfagligt team med uddannelser inden for sociologi, antropologi, idræt, samfundsvidenskab, religionspædagogik mv.

CUR’s drift finansieres ved kontingentbetaling og tilskud fra offentlig og privat side, f.eks. Nordea-fonden, MaryFonden, DBU, DGI, DIF, spejderorganisationerne, Y’s Men og Ungdomsringen,

CUR’s midler anvendes i overensstemmelse med organisationens formål.

 

 

Forlaget Ungdomsanalyse.nu er tilknyttet CUR og udgiver forskningsbaserede publikationer om børne- og ungdomsliv i Danmark. Forlagets publikationer er primært målrettet forældre og voksne, der arbejder med børn og unge.