Om CUR

Center for Ungdomsstudier (CUR) er et praksisorienteret forskningscenter, der beskæftiger sig med ungdomskultur, værdier og foreningsliv. Vi sætter fokus på at kvalificere børne- og ungdomsarbejde inden for frivillige foreninger, organisationer og kommuner.

Det organiserede fritidsliv er i knivskarp konkurrence med andre aktiviteter og tilbud om børn og unges opmærksomhed og engagement. Vi hjælper med at forstå hvad der er på spil, og kvalificere de voksnes tilgang til arbejdet med børn og unge.

Udfordringen er at få et indblik i, hvad der aktuelt kendetegner unges værdier og livsstil og overveje, hvad det betyder i en konkret lokal sammenhæng: Hvad ”hitter” blandt unge? Hvilke værdier har de? Og hvilke konsekvenser har det for lederne i organisationer, foreninger eller skoler?

 

”Vi arbejder med praksisforskning på CUR – noget der kan bruges ude i miljøerne – og ikke forskning til hylden. Vores mål er at gøre pædagoger, ledere og trænere bedre til deres opgaver. Derfor vil vi vide, hvad der sker i børnenes liv, og derfor laver vi vores store undersøgelser, så vi får evidens om børne-, og ungelivet. Denne viden kan vi bruge til at udfordre de voksne omkring børnene.”
                                                                             Søren Østergaard, leder af CUR

 

CUR’S ARBEJDSOMRÅDER

  • Praksisforskning og undersøgelser
  • Udgivelse af publikationer og materialer
  • Uddannelse af voksne, der arbejder med børn unge
  • Foredragsvirksomhed med konferencer og kurser

 

CUR’S ORGANISERING
CURs medarbejdergruppe udgøres af et tværfagligt team med uddannelser inden for sociologi, antropologi, idræt, samfundsvidenskab, religionspædagogik mv.

CUR’s drift finansieres ved kontingentbetaling og tilskud fra offentlig og privat side, f.eks. Nordea-fonden, Mary Fonden, DBU, DGI, DIF, spejderorganisationerne, Y’s Men og Ungdomsringen.

CUR’s midler anvendes i overensstemmelse med organisationens formål.

Forlaget Ungdomsanalyse.nu er tilknyttet CUR og udgiver forskningsbaserede publikationer om børne- og ungdomsliv i Danmark. Forlagets publikationer er primært målrettet nysgerrige voksne, der gerne vil blive klogere på hvad der rør sig blandt børn og unge.