STØT CUR

GIV EN GAVE TIL CUR

Vi har på CUR et beskedent mål om at få 120 personlige gaver på 200 kr. samlet ind hvert år. Dette berettiger os nemlig til Tips & Lotto-midler, hvilket er en stor hjælp i vores arbejde. I praksis betyder det, at vi kan få dækket CUR’s faste udgifter: husleje, administrationsomkostninger m.v. – alt det, som er svært at få finansieret gennem projekter.

Hvis du ønsker at få fradrag fra din gave, skriv da dit CPR-nr på en mail til info@cur.nu

Bankoplysninger: Jyske Bank 6610-2224117

Eller via Mobile Pay: 487977

TAK for din hjælp!