STØT CUR

GIV EN GAVE TIL CUR

Vi har på CUR et beskedent mål at få 120 personlige gaver på 200 kr samlet ind hvert år. Dette berettiger os nemlig til Tips & Lotto-midler, hvilket er en stor hjælp i vores arbejde. I praksis betyder det, at vi kan få dækket CUR’s faste udgifter: husleje, administrationsomkostninger m.v. – alt det, som er svært at få finansieret gennem projekter.

Hvis du ønsker at få fradrag fra din gave, skriv da dit CPR-nr på en mail til info@cur.nu

Bankoplysninger: Nordea – 2112-713808369

 

TAK for din hjælp!