#3 Morgenmøde - Aarhus - AFLYST!

Fritidslivets potentiale i forhold til social mobilitet

“Alt det træner jeg jo når jeg er til gymnastik” (Ronja, 7.kl) – Perspektiver på fritidslivets potentialer som øvebane og ”katapult” i forhold til ”væredygtighed” og social mobilitet.

I en tid hvor mange elever oplever skolen som en præstationsarena, hvor fokus er på at bestå snarere end at forstå, fremstår fritidslivet som en øvearena, hvor deltagerne kan træne deres evne til at være ude af deres comfortzone, eksperimentere og arbejde sammen – nogle af de helt centralte 21st Century skills, som er vigtige i en verden i forandring.

På dette morgenmøde vil der være fokus på fritidslivets potentialer som en arena, hvor børn og unge træner deres evne til at agere i en kontekst i forandring, og hvordan vi, som voksne kan italesætte de potentialer, som fritidslivet har og bidrager med, på en måde som kan forstås af omgivelserne. Kort sagt – hvordan bliver tilbud til børn og unge i deres fritid, anerkendt for den vigtige rolle de spiller i forhold til børn og unges trivsel og tilegnelsen af vigtige kompetencer?

Oplægsholder: Søren Østergaard

OBS. max 25 pladser

Oplysninger

Tilmelding