Databaseret afsæt for videreudvikling af fritidspædagogisk praksis (kursusdag)

Databaseret afsæt for videreudvikling af fritidspædagogisk praksis (kursusdag)

Center for Ungdomsstudier indbyder til en faglig formiddag med enestående mulighed for at blive klogere på, hvordan børn og unge oplever de fritidspædagogiske tilbud. Dagens oplæg tager udgangspunkt i undersøgelser, der giver en helt ny indsigt i, hvordan de faglige intentioner opleves i hverdagens praksis.

Hvem: Alle, der arbejder med eller har interesse for det fritidspædagogiske område.
Hvor: I CUR´s lokaler på Steenwinkelsvej 19 (1. sal), 1966 Frederiksberg (Hermeshallen).
Hvornår: Torsdag d. 28. september, 2023 kl. 9.45 – 12.30.
Pris: 495 kr. (dækker kursusudgift og forplejning) Faktura sendes i forbindelse med tilmelding.
Tilmelding: Udfyld tilmeldingsblanketten nederst på denne side. Tilmelding senest d. 18. september (Der er begrænsede pladser, så det er først til mølle).

Beskrivelse

I vores arbejde med at hjælpe fritidsklubber og ungdomstilbud med at nå i mål med deres faglige intentioner, har Center for Ungdomsstudier udviklet redskabet Klubmåling. I klubmåling spørger vi ind til børn, unge og forældres  oplevelse at hverdagen i fritidsklubber og ungetilbud.

Du får hermed en unik mulighed for at få indblik i vores viden fra datasæt med 2.500 børne/ungebesvarelser fra hele landet.

Vi stiller bl.a. skarpt på:

  • Synes fritidsklubbørn at det er nemt at finde på noget at lave og finde nogle at være sammen med, når de ankommer i klubben?
  • Hvilke grupper af børn oplever at have de vigtige samtaler med personalet?
  • Hvorledes synes personlig trivsel at hænge sammen med relationschancer og oplevelser af inkluderende fællesskaber i klubben?

Det er nogle af de spørgsmål, vi vil besvare på denne kursusdag målrettet alle, der arbejder med det fritidspædagogiske område.

Du vil, sammen med kollegaer fra feltet, blive guidet igennem de kvantitative data – perspektiveret til eksisterende praksisviden og teori. Sammen vil vi bidrage til en faglig diskussion om, hvordan vi kan bruge data til at videreudvikle og kvalificere den fritidspædagogiske faglighed i hverdagens møde med børn og unge.

Formålet er, at du kan gå fra kurset med en bevidsthed om, hvordan du kan øge chancerne for, at dine faglige intentioner også opleves af børn og unge i jeres tilbud.

Program:
9.45-10.00: Velkomstkaffe og præsentation.
10.00: Perspektiver på unges hverdagsliv, trivsel og fællesskaber samt det fritidspædagogiske områdes potentialer.
10.20: Databaseret viden om fritidspædagogisk praksis: Ankomst i fritidsklubben, det gode værtskab, skærmtid og muligheder for inkluderende fællesskaber.
10.50: Pause
11.00: Databaseret viden om fritidspædagogisk praksis: De strukturerede vigtige samtaler, den systematiske tilgang til fritidspædagogisk praksis, samt personale som synlige og bevidste sekundære voksne i børn og unges liv.
12.00: Frokost og dialoger på tværs
12.30: Tak for i dag og god arbejdslyst

Kursusdagen afholdes af sociolog Ayse Kosar Larsen, projektleder for Fritidspædagogik i Center for Ungdomsstudier og tidligere leder i fritidsklubber.

Kontaktpersoner

Ayse Kosar Larsen
Projektleder

ayse@cur.nu
Tlf.: 4222 2581
Læs mere

Ayse er uddannet kandidat i sociologi og har en master i ledelsescoaching. Ayse har bl.a. ageret som leder i fritidspædagogisk regi i 7 år.

Som sociolog og leder i det fritidspædagogiske felt, er det faldet Ayse naturligt at træde ud af hverdagslivets mikroprocesser i klubbernes rammer og se klublivet fra meso- og makroperspektiv. Derigennem har Ayse tilegnet sig viden, erfaring og færdigheder omkring det gode klubliv, som vi i CUR ønsker, skal gavne de enkelte klubtilbud samt forståelsen af fritidspædagogik generelt.

Oplysninger

Tilmelding