CUR's medlemsorganisationer

CUR's medlemsorganisationer

CUR har pt. 11 medlemsorganisationer, som i alt udgør en medlemsskare på 150.000 børn og unge.

Som medlemmer kan optages foreninger, organisationer, institutioner og myndigheder, som kan acceptere foreningens formål og arbejdsgrundlag.

Som associerede medlemmer kan optages enkeltpersoner og organisationer, som kan acceptere foreningens formål og arbejdsgrundlag.

Medlemsorganisationerne betaler et årligt medlemskontingent fastsat af repræsentantskabet.