Aktiviteter tiltrækker – relationer fastholder – måske…

Aktiviteter tiltrækker – relationer fastholder – måske…

Bogen bygger på en spørgeskemaundersøgelse i udskolingen - blandt 1122 elever i 7.-9. klasse. Ungdomsanalyse.nu, (2010)

Holder billedet af eleven i 8. klasse, der går direkte hjem fra skole og tænder for tv og pc, har mobilen liggende inden for rækkevidde og beholder sin iPod i ørerne, eller er virkeligheden bare en smule mere nuanceret end det?

Bogen Aktiviteter tiltrækker, relationer fastholder – måske ligger i forlængelse af tilsvarende undersøgelser fra henholdsvis 1995, 2000 og 2005, og i bogen bliver der peget på nogle af de mest markante udviklingstendenser i denne periode, herunder f.eks. hvilken betydning det såkaldte virtuelle rum har haft for danske teenageres hverdagsliv.

Bogen, der baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse blandt 1122 elever i 7.-9. klasse, har fokus på at beskrive, hvad danske teenagere bruger tid på, når det ringer ud efter sidste time.

Bogen kan købes gennem forlaget Ungdomsanalyse.nu her