Børns og unges motionsvaner og skole og foreningssamarbejde i otte kommuner

Børns og unges motionsvaner og skole og foreningssamarbejde i otte kommuner

En undersøgelse blandt 4000 oktober 2015 og 3000 elever i maj 2016