Børnekonfirmander - best og next

Børnekonfirmander - best og next

Hvad er de gode erfaringer og 'best practice' med børnekonfirmander? Hvordan kan børnekonfirmandforløb fortsat udvikles så ‘Next Practice’ tilpasses de ændrede rammer for børns skole- og fritidsliv?

Læs om syv ´væsentlige ingredienser´ i Børnekonfirmand Idekataloget,  som er lavet på baggrund af Best Practice erfaringsindsamling.

Vil du arbejde med nogle af ideerne eller andre udviklingstematikker, er der mulighed for følgeskab og sparring med på vejen fra en medarbejder på CUR. Kontakt Suzette Munksgaard for at høre mere om et evt. følgeskab.

CUR samarbejder med FUV (Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter) om dette projekt, der med fokus på form, indhold og udviklingspotentialer vil undersøge og kortlægge hvilke udfordringer og løsningsmuligheder, man står over for i forhold til:

  • Det strukturelle (form, tidspunkt og rammer)
  • Det indholdsmæssige (religionspædagogik og teologi)
  • Nye samarbejdspartnere (skolen, lokale skoletjenester, forældre)

 

Derudover vil projektet indsamle gode eksempler på børnekonfirmandforløb med fokus på ‘best practice’ og ‘next practice’. Dette vil danne baggrund for ideer og inspiration til landets menighedsråd, præster og børnekonfirmandundervisere.

Hvordan gøres dette? Det er ni år siden, at der sidst blev lavet en reel undersøgelse af børnekonfirmandundervisning (også kaldet minikonfirmand/juniorkonfirmand). Med de ændrede forhold efter skolereformen og med anordningen, der gør det obligatorisk at tilbyde børnekonfirmandforløb, er der brug for en ny og opdateret undersøgelse i Danmark. Dette projekt vil forsøge at vidensbasere erfaringer med børnekonfirmander i dag for dernæst gennem et metodeudviklingsprojekt at kvalificere og inspirere til konkrete modeller for børnekonfirmandforløb.

 

Projektet falder i fire faser:

  1. Spørgeskema (efterår 2018): En landsdækkende kvantitativ vidensindsamling blandt præster og kirke- og kulturmedarbejdere for at kortlægge status på børnekonfirmandforløb.
  2. Best Practice (efterår 2018 og forår 2019): Kvalitativ erfaringsindsamling af best practice-eksempler og lokale udfordringer, som senere vil danne baggrund for fase tre.
  3. Next Practice-forløb (efterår 2019 og forår 2020): Idékatalog (på baggrund af fase 2) og lokale metodeudviklingsforløb som følges.
  4. Formidling (fra sommeren 2020): Opsamling og videreformidling af erfaringer og modeller til præster, kirke- og kulturmedarbejdere, menighedsråd og frivillige.