Der er jo ingen, der har lyst til at ligne en kegle

Der er jo ingen, der har lyst til at ligne en kegle

En rapport med fokus på unges idrætsvaner i Køge Kommune, (2010)

En undersøgelse, der sætter fokus på en række frafaldsfaktorer, herunder:

  • Sammenhængen mellem lektier, erhvervsarbejde, venner og skiftende skemaer på ungdomsuddannelserne
  • Ændrede træningstider, fællesskaber, der bryder sammen på grund af selektion m.v.