Der sker hele tiden noget. Det gør der bare...

Der sker hele tiden noget. Det gør der bare...

Af Søren Østergaard, Nanna Bugge & Annika H. Gaard

Med jævne mellemrum er der begivenheder, der kan betegnes som ”gamechangers”, forstået som hændelser eller opfindelser, der meget håndgribeligt og helt grundlæggende ændrer præmisserne for vores liv som mennesker. En sådan begivenhed fandt sted i San Fransisco i 2007, da Steve Jobs præsenterede den første iPhone – og i den forbindelse proklamererede, at den ville ændre verden. Han fik i dén grad ret! iPhonen, andre smartphones og devices har været med til at rykke fundamentalt ved rammevilkårene for, hvordan vi som mennesker kommunikerer med hinanden.

Ambitionen med denne udgivelse er, at komme ind i hovedet på en generation af piger og drenge, som på nogle områder vokser op under helt anderledes rammevilkår end de forældre, der skal agere som opdragere, og de musikskolelærere, der skal lære dem at spille klaver. Udgivelsen hviler på en antagelse om, at selvom man som voksen nogle gange kan føle sig ”helt væk” – og den følelse havde vi som interviewere flere gange undervejs i processen med at indsamle data! – så har voksne, uafhængigt af om det er som forælder eller musikskolelærer, naturligvis stadig en helt afgørende rolle at spille i børn og unges liv.

Bogen kan købes på:
https://www.ungdomsanalyse.nu/vare/der-sker-hele-tiden-noget-det-goer-der-bare/ 

Pris:

149,00 kr + porto.