Det er vigtigt at være en succes ... men det er bare ikke altid, at det lykkes!

Det er vigtigt at være en succes ... men det er bare ikke altid, at det lykkes!

En rapport om unge, danske gymnasieelever anno 2017 med fokus på, hvordan de håndterer Fester, Forældre, Fritid, Fremtid og Friends

Undersøgelsen baserer sig dels på en survey foretaget blandt 2030 1.-3.g’ere fordelt på 21 almene gymnasier og handelsskoler fra hele Danmark, dels på 48 interviews med elever fra seks forskellige skoler foretaget i 2016-2017.

Rapporten søger at forstå, hvorledes de ændrede rammer omkring ungdomslivet påvirker danske gymnasieelevers hverdagsliv. Hvordan håndterer de unge kravene om hele tiden at skulle præstere? Hvad tænker de omkring en fremtid, hvor de ikke blot skal konkurrere mod sidekammeraten, men også mod kinesere og indere? Har de ændrede ydre rammer nogen betydning for deres trivsel? samt en masse andre spørgsmål.

Vi har i denne undersøgelse valgt at gå udenom en række af de områder af gymnasie- og ungdomslivet, hvor der i forvejen findes en stor mængde viden – lektielæsningsfrekvens, rusmidler, medier, sundhed mv. og har i stedet valgt at fokusere på følgende fem temaer, som i nogen grad er underbelyst inden for forskningen på gymnasieområdet: Fritidsaktiviteter, Fester, ”Friends”, Forældre og andre ”voksne” samt Fremtidsforventninger.