Faciliteters betydning for unges idrætsdeltagelse og oplevelser i idrætten

Faciliteters betydning for unges idrætsdeltagelse og oplevelser i idrætten

En undersøgelse af unges syn på og ønsker til idrætsfaciliteter og mødesteder.

I foråret 2022 har vi spurgt en lang række idrætsaktive unge, hvilken betydning faciliteter har for deres idrætsdeltagelse og oplevelser i idrætten. Dette har resulteret i rapport, der belyser unges syn på og ønsker til idrætsfaciliteter og mødesteder i idrætten. Rapporten afdækker hvilken rolle idrætsfaciliteter spiller for unges idrætsdeltagelse, og hvorvidt faciliteter kan bidrage til at styrke idrættens og foreningslivets rolle i unges liv.

Rapporten finder, at faciliteterne har en betydning for de unge, og at man kan blive meget bedre til at udvikle attraktive rammer, hvor de unge får større ansvar og mulighed for at involvere sig. Undersøgelsen finder, at unge anser deres idrætsmiljø som et sted, hvor man også mødes og er sammen med sine venner – man kommer altså ikke alene for at dyrke sin idræt og gå hjem igen.

Rapporten er udarbejdet med støtte fra Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Lokale og Anlægsfonden.