Flere børn og unge på banen

Flere børn og unge på banen

Flere unge ind på ungdomsuddannelserne og flere børn ud i foreningerne
16,8 pct. af eleverne i 3. klasse er ikke en del af det organiserede fritidsliv. De oplever dermed ikke de frirum og sociale fællesskaber, som foreningslivet byder på. Samtidig bliver 32 pct. af eleverne i 8. klasse vurderet ikke-uddannelsesparate. Det er de to udfordringer, ”Flere børn og unge på banen” med støtte fra Nordea-fonden vil gøre noget ved. Projektperioden løber fra 2019-2023.

“Vi løser en udfordring ved samtidig at løse en anden.” Sådan siger Søren Østergaard, leder af Center for Ungdomsstudier (CUR), som står bag projektet. Han uddyber: “Projektets grundlæggende idé er, at vi får elever i 8. og 9. klasse til at lave foreningsaktiviteter for de yngste elever i skolernes frikvarterer.

Ambitionen med “Flere børn og unge på banen” er således, at:

  1. flere unge udvikler sig på nogle af de parametre, der tæller i uddannelsesparathedsvurderinger
  2. flere børn, gennem en systematisk introduktion til foreningsaktiviteter fra de ældre elever, kommer ud i foreningslivet.

 

Hjælpetræneruddannelse og vejledningsforløb som valgfag til udskolingselever
“Flere børn og unge på banen” bygges op omkring et valgfag, der kombinerer en hjælpetræneruddannelse med et pædagogisk vejledningsforløb, der bl.a. introducerer elever til foreningslivet.

“Fra lignende projekter ved vi, at idrætten har potentialer til at løfte elever på uddannelsesområdet, hvis man arbejder systematisk med at få unge til at se, at den udholdenhed, de mønstrer, når de fx løber 5 km, den kan de også bruge, når de skal skrive en danskstil eller læse op til eksamen”, siger Søren Østergaard.

Som en del af valgfaget skal eleverne i praktik. Praktikken foregår bl.a. i skolens frikvarterer, hvor udskolingseleverne laver foreningsaktiviteter for børn i 0.-2. klasse. Derudover foregår en del af praktikken også ude i det lokale foreningsliv. Dermed får de børn, som har deltaget i introduktionsforløbene i frikvarterne, kontakter i foreningslivet, som kan hjælpe dem til at få en god start i foreningerne.

 

Om valgfaget 

I denne video fortæller elever om den udvikling, de oplever gennem valgfagsforløbet, og hvordan de oplever det at undervise yngre elever fra skolen. Se videoen her.

 

Støtte fra Nordea-fonden
Nordea-fonden har støttet “Flere børn og unge på banen” med 4.994.000 kr. Beløbet dækker udvikling og udrulning af projektet i seks kommuner over tre år. I løbet af de tre år er målsætningen, at 1400 elever i 8. klasse og 9. klasse gennemfører valgfaget, og at de i den forbindelse introducerer 9000 børn i 0.-2. til foreningsaktiviteter.

 

Projektforankring

I projektets styregruppe sidder KL, Skolelederforeningen, DGI, Dansk Skoleidræt og CUR, som er projektansvarlig. Samarbejdet med disse aktører skal bidrage til at forankre projektet lokalt og sikre, at det kan videreføres efter projektperioden.

 

Inspiration
Inspiration til projektet kommer bl.a. fra Fritidscenter Ydre Valby og deres ’løbehold 2500’. Her har man haft succes med at udvikle potentialer blandt unge relateret til uddannelsesparathed og motivation gennem løbetræning og systematiske samtaler om, hvordan udholdenhed og selvdisciplin på løbestierne kan kobles til skolegang og uddannelsesplaner. Efter et år med løbetræning er flere af de unge blevet erklæret uddannelsesparate. Se hvad et par af drengene på løbeholdet siger om betydningen af løbetræningen i dette klip fra TV2 Lorry.

 

Få mere at vide
Hvis du vil høre mere om projektet, er du velkommen til at kontakte CUR.