FRIRUM - samtalekort

FRIRUM - samtalekort

Inspiration til brug af samtalekortene FRIRUM.

FRIRUM er et sæt samtalekort, hvor der skabes ’frirum’ for den gode samtale om det at være ung i dag.

Kortene er med til at skabe rum for refleksion om vores valg, holdninger og handlinger. FRIRUM inviterer til at eksperimentere med den personlige og den demokratiske samtale i foreninger, skoler og ungdomsgrupper i aldersgruppen 13+.

 

FRIRUM indeholder 100 samtalekort fordelt på 10 temaer. Hvert kort indeholder ét spørgsmål til refleksion og ét citat til inspiration fordelt på 10 temaer:

 

 

 

  • Samtale
  • Værdier og verdensmål
  • Demokrati og frihed
  • Tro og tænkning
  • Venner og ensomhed
  • Virtuelle verden
  • Fritid og foreningsliv
  • Krop, kærester og fester
  • Præstationspres og frirum
  • Random spørgsmål.

Kortene er lavet i 10 forskellige farveskalaer – en til hver tema. Kortene kan bruges på forskellige måder

– fx til samtaleaftener blandt unge, som temaaftener, hvor man inviterer en lokalpolitiker, foreningsleder eller præst til at være med, eller som et fortløbende indslag, opstart, afslutning/andagt hen over en sæson. Se følgende forslag til forskellige måder at bruge samtalekortene på. Samtalekortene kan bestilles her:

 

 

Interrobang

På kortenes forside ses tegnet INTERROBANG – et tegn der indeholder både et spørgsmålstegn og et udråbstegn. Vores tid er karakteriseret ved mange spørgsmål og mange udråb. Samtalekortene FRIRUM forsøger at skabe et frirum, hvor unge og voksne kan gå på opdagelse i ungdomstidens mange spørgsmål og udråb.

 

Jagten på Frirum

Samtalekortene er lavet på baggrund af CUR´s udgivelse Jagten på Frirum klik her

SAMTALEKORTENE KAN KØBES HER