Gymnasiepræst - men hvordan?

Gymnasiepræst - men hvordan?

 

Rundt om i landet har ca. 40 præster betegnelsen gymnasiepræst. Der er flere udfordringer forbundet med denne opgave: Hvordan er man som præst relevant i gymnasieunges liv? Hvordan kommer man i kontakt med unge? Og hvordan får man overhovedet lov til at være tilstede på gymnasiet?

Gennem et metodeudviklingsprojekt blandt gymnasiepræster indsamler CUR de erfaringer, der gøres omkring kirkens og præsters arbejde og møde med gymnasier og gymnasieelever – for derefter at udvikle nye initiativer og platforme, hvorpå man som gymnasiepræst kan skabe mødesteder mellem kirke, præst og gymnasieliv.

 

I foråret 2018 blev der indsamlet best practice eksempler – disse er sammenfattet i et notat, som kan hentes her på siden. Læs mere om indholdet i notatet nedenfor.

I næste fase af projektet (oktober 2018-april 2019) følger vi udviklingen af konkrete initiativer hos gymnasiepræsterne.

Projektet er støttet af Den Folkekirkelige Udviklingsfond og gennemføres i samarbejde med gymnasiepræster landet over og Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse.

 

Om notat – best practice og erfaringsindsamling

Hvilke initiativer eller tiltag har du gang i som gymnasiepræst?

I notatet samler vi op på de gode erfaringer, der gøres og de udfordringer, gymnasiepræster oplever rundt omkring i Danmark.

Notatet beskriver bl.a., hvordan præster arbejder kreativt rundt omkring på gymnasierne med en flerstrenget tilgang, hvor både faglige, eksistentielle og sociale tilgange sættes i spil. Endvidere viser det sig, at man som præst måske kan finde de ’eksistentielle mellemrum’, hvor man kan spille ind med særlige teologiske eller sjælesørgeriske kompetencer eller spille med som en ’særlig sekundær’ samtalepartner, som ikke skal give karakterer eller tjekke fraværsprocenter, men som har øje for elever, der har brug for et særligt følgeskab.

Endeligt tyder det på, at der skal arbejdes relationelt på flere planer for at finde konstruktive indgange til gymnasiet. Det kræver gode relationer til både rektor, lærere, studievejledere og elever. På baggrund af de indsamlede erfaringer er der lavet en række anbefalinger, som vi håber kan bruges som inspiration i arbejdet.

 

Om idékatalog – vil du videreudvikle på en idé?

Iderigdommen er stor blandt gymnasiepræster i forhold til at indgå samarbejder med gymnasiet og elever. Derfor har vi samlet et idekatalog ud fra projektets research, som forhåbentlig kan være til inspiration.

 

Vi håber, at notatet kan inspirere i arbejdet som gymnasiepræst på flere forskellige måder.