IDRÆTSLIV OG UNGDOMSKULTUR

IDRÆTSLIV OG UNGDOMSKULTUR

Svendborg Gymnastikforening skal i løbet af de kommende år udvide og har i den forbindelse en ambition om at skabe et hus, der kan fungere som mødested for byens unge. Men hvordan gør man det? Hvordan skaber man et attraktivt tilbud til de 16-22-årige? Det har CUR undersøgt på baggrund af en række fokusgruppeinterviews med elever på ungdomsuddannelserne i Svendborg.
En af de centrale pointer fra undersøgelsen er, at mange unge fravælger foreningsliv og holdsport, fordi det er svært at få fritidsinteresser, der kræver stabilt og hyppigt fremmøde, til at gå op med en travl hverdag. Der er derfor behov for uforpligtende tilbud, hvor fokus er på at bevæge sig og have det sjovt i fællesskab med andre, ikke på at præstere eller konkurrere.