Jeg har brug for et break

Jeg har brug for et break

En bog , der afdækker gymnasieelevers oplevelse og forventninger til deres gymnasieliv. Ungdomsanalyse.nu, (2010)

Hvad er sammenhængen mellem gymnasieliv og fritidsliv? Hvad betyder fritidsaktiviteterne for gymnasieeleverne?

Bogen Jeg har brug for et break! afdækker gymnasieelevers oplevelse og forventninger til deres gymnasieliv.

Mere konkret sættes der fokus på temaerne:

  • Hvilken rolle spiller forældre og venner i forhold til gymasieprojektet?
  • Hvor meget fylder lektier i praksis – og mentalt?
  • Hvilke fritidsaktiviteter prioriteres, og hvilke aktiviteter er absolut ikke til forhandling?
  • Hvilke tanker gør eleverne sig om fremtiden, både på den korte bane i forhold til uddannelse og på den lidt længere bane i forhold til job, familie m.v.?

Bogen kan bestilles gennem forlaget Ungdomsanalyse.nu her