Man kan være lidt dårlig, uden at det er farligt

Man kan være lidt dårlig, uden at det er farligt

Rapport til Bueskydning Danmark

I denne rapport sætter vi fokus på de ca. 3.000 danskere, som skyder med bue. Hvad motiveres de af? Hvilke initiativer efterspørger de? Og lærer de færdigheder, som ikke kun er vigtige for at begå sig som skytte men også som mennesker i det 21. århundrede?

Formålet med rapporten er således at afdække danske bueskytters motivation, udbytte og behov i sporten, og på baggrund af disse give en række anbefalinger til, hvordan Bueskydning Danmark kan øge medlemmernes motivation og engagement. Rapporten tydeliggør således en række potentialer – både i forhold til, hvor der er potentiale for udvikling og forbedring, men også de potentialer, som selve sporten rummer i forhold til at skabe øget trivsel blandt udøverne.

 

Rapportens opbygning
Rapporten er baseret på følgende afsnit:
1) ”Introduktion”.

2) ”Rekruttering og opstart” omhandler, hvorfor man starter til bueskydning og hvordan nuværende medlemmer oplevede deres opstart.

3) I ”Hvordan foregår træningen?” sætter vi fokus på skytternes træning og beskriver den fleksible og selvstyrende form, som er karakteristisk for bueskydning.

4) Afsnittet ”Hvad motiverer” undersøger skytternes brugertilfreds samt hvilke motivationsfaktorer, der er de vigtigste blandt skytterne.

5) ”Lever virkeligheden op til behovene?” omhandler, hvad der kan udfordre skytternes motivation, og peger på en række initiativer, som vil kunne øge motivationen blandt skytterne.

6) I det sjette afsnit er ”Stævner” sat under luppen. Først undersøger vi tilfredsheden med stævner blandt de stævneaktive medlemmer, og dernæst ser vi nærmere på årsagerne til, hvorfor nogle skytter vælger stævnerne fra.

7) I afsnittet ”Utilfredshed og overvejelser om at stoppe” fokuserer vi på den gruppe af medlemmer, som enten er mindre tilfredse eller overvejer ikke at fortsætte til bueskydning.

8) ”Hvorfor stopper man?” fokuserer på fravalget af bueskydning, og er baseret på svarene fra fravalgsundersøgelsen.

9) Vi zoomer ind på frivilligheden i afsnittet om ”Trænere, klubledere og dommere”. Første del af afsnittet omhandler svarene fra trænere, klubledere og dommere ,og undersøger bl.a. deres tilfredshed, motivation og udfordringer som frivillig. Herefter sættes der fokus på mulighederne for at rekruttere flere frivillige, og hvordan forbundet kan hjælpe klubberne i manglen på frivillige hænder.

10) I ”Man lærer mere end at sende pile afsted” sættes der fokus på en række af de egenskaber, som skytter oplever at have fået gennem sporten, og som også er vigtige i deres hverdagsliv udenfor bueskyttelauget.

11) I ”Opsummering” ridses rapportens vigtigste pointer op.

12) Rapporten afrundes med en række ”Anbefalinger” til, hvordan forbundet kan øge motivationen blandt de nuværende medlemmer samt rekruttere nye medlemmer.

13) I rapporten sidste afsnit ”Sådan har vi gjort det – Metode og data” udfoldes det metodiske design og datagrundlaget.