Mere end blot to timer

Mere end blot to timer

En evalueringsrapport om alternativ konfirmationsforberedelse i Viborg, (2012)

I Viborg Domprovsti og i Viborg Østre Provsti er der i 2011-2012 i fire sogne blevet eksperimenteret med alternative modeller i konfirmandforløbene. I forsøgene er der særligt blevet sat fokus på nye rammer, det vil sige forsøg med at indføre vekselvirkninger mellem korte og lange forløb, at have forlængede dobbelttimer, at holde pauser i vintermånederne, at forsøge at have henholdsvis morgen- og eftermiddagshold – som alt sammen bliver en del af en samlet årsplan. Center for Ungdomsstudier (CUR) har evalueret de alternative forløb. I evalueringsarbejdet er der blevet sat fokus på betydningen af de alternative forløb med afsæt i tre undersøgelsesparametre: Læring og værdiformidling, den praktiske planlægning og samarbejdsrelationer og flere perspektiver: Hvad siger præster, lærere, skoleledere – og ikke mindst konfirmanderne?